Hyresgästers betalningsoförmåga samt förfarandet därefter

Min mamma har några hyresgäster som vägrar betala hyran. Vi har bevis. Gäller hyran för juni-okt. Vad borde vi göra? Det blir jättekostsamt om vi tar det här till tingsrätt. Vi vill ställa ekonomiskt anspråk på cirka 30.000 kronor och tror att hyresgästerna kommer gå med på det, anledningen till att de inte har betalat tidigare är för att de inte hade råd. Så hjälp mig gärna med vilket steg jag borde göra först?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det gäller anspråk på betalning och kravet är ostridigt mellan parterna så är det allra smidigaste att inleda en summarisk process. Funktionen bakom en summarisk process är att det ska vara ett snabbt, enkelt och billigt sätt för borgenärer att indriva obetalda fordringar (i det här fallet är din mamma borgenär och fordran avser de uteblivna hyrorna). En summarisk process inleds hos Kronofogdemyndigheten och regleras i lagen om betalningsföreläggande (förkortas "BFL"). Det du beskriver kallas att borgenären ansöker om betalningsföreläggande (2 § BFL), vilket kort sagt innebär att Kronofogden hjälper sökanden (din mamma) att få svaranden (hennes hyresgäster) att betala. Ifall Kronofogden beslutar att godkänna ansökan så kommer beslutet kunna användas som en exekutionstitel, vilken kan läggas till grund för verkställighet (3 kap. 1 § utsökningsbalken).

Vad din mamma måste göra är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, hon kan gå in HÄR på deras hemsida för att fylla i blanketten och läsa mer om hur förfarandet går till. Värt att nämna är att ansökan dels måste vara skriftlig, och dels innehålla ett yrkande, grund samt fordringens belopp (dvs 30 000 kr avseende hyran för juni-oktober månad) enligt 9-11 §§ BFL. Kostnaden att ansöka om betalningsföreläggande är endast 300 kr, som hon dessutom kan begära ersättning för i sin ansökan.

Som du själv säger är det både kostsamt och tidskrävande att inleda en process vid tingsrätten. Ibland har man tyvärr inget annat val än att gå den vägen, men när det gäller ostridiga betalningskrav så är det mest lämpligt att inleda en summarisk process. Det är billigare, snabbare och din mamma riskerar inte att behöva stå för några rättegångskostnader. Ifall hyresgästerna av någon anledning skulle bestrida ansökan så kommer Kronofogdemyndigheten att kontakta din mamma och fråga om hon antingen vill efterge sitt krav eller begära att målet överlämnas till tingsrätten (33 § BFL). Men jag skulle anta att så inte blir fallet eftersom du säger att de uteblivna hyrorna har berott på hyresgästernas tillfälliga oförmåga att betala, och inte pga att dem har skiljaktiga meningar om hyran i sig. Mitt råd till er är därför att så fort som möjligt inge en ansökan om betalningsföreläggande och därefter avvakta tills Kronofogdemyndighetens återkoppling.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att ni känner mer klarhet över situationen, annars är ni alltid välkomna att kontakta oss igen.

Vänligen,

Olivia ViklundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”