Hyresgästens vårdnadsplikt

Hej,

Vi har hyrt ett hus under 9 månader.

Tyvärr så har en blomkruka luckrat upp fönsterbrädan precis där.

Är vi ersättningsskyldiga eller ses det som en olyckshändelse?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 12 kap. 24§ Jordabalken (JB) följer en vårdnadsplikt för dig i egenskap av hyresgäst. Bestämmelsen stadgar att du under din hyrestid väl ska vårda lägenheten och vad därtill. Du är vidare skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom ditt vållande eller genom vårdslöshet. Detsamma gäller vid försummelse av någon som hör till ditt hushåll, gästar, inrymt eller utgör arbete för din räkning.

I andra stycket anges att du vid skada som ofördröjligen måste avhjälpas är skyldig att genast meddela hyresvärden om skadan eller bristen. Ifall du försummar att underrätta hyresvärden blir du ansvarig för den skada som försummelsen föranleder.

Sammanfattningsvis kan det alltså till viss mån konstateras att ni kan bli ersättningsskyldiga oberoende av olyckshändelse. En olyckshändelse kan falla in under vårdslöshet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El MallahRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000