Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar

2021-10-13 i Hyresrätt
FRÅGA
HejJag flyttade in i min lägenhet (hyresrätt) i början på augusti d.å och hade då läst besiktningsprotokollet som hade upprättats av fastighetsförvaltaren. innan inflyttning. Av protokollet framgick att lägenheten var i bra skick utan anmärkning och och han avslutade med "fin lägenhet".Ca 14 dagar efter inflyttning investerade jag i en tvätt och diskmaskin inkl. installation. Köpet gjordes från ett större företag i branschen. Tvätt och disk fungerade bra. Efter ca ytterligare 14 dagar konstaterade jag vatten på köksgolvet framför diskbänken. Jag öppnade skåpdörren under diskbänken och vatten sprutade ut från kopplingen mellan inkommande vatten ock diskmaskin kopplingen. Jag lyckades att för hand vrida kopplingen så läckan avtog!Ansvarigt företag kopplades in. Efter att hyresvärden begärt besiktning konstaterades att hela trossbotten inkl. en halv meter upp på väggarna var vattenskadade inkl. väl utvecklad mögel Möglet var väl synligt på en vägg i en garderob och under diskbänk. Fastighetsförvaltaren meddelade att den stora skadan troligtvis var historiskt betingad, därav total sanering.Jag fick info om att jag måste flytta från lägenheten med alla inventarier och inte räkna med att kunna flytta tillbaka efter tidigast ca. 4 månader.Nu till min fråga: Vad har jag för rättigheter med tanke på flytt, nedsatt hyra annan typ av olägenhet och eventuellt andra negativa omständigheter.Ser fram emot svar på detta sorgliga kapitel.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör en hyresrätt så blir 12 kap. jordabalken (JB) tillämplig.

Hyresvärdens ansvar och dina rättigheter

Jag tolkar din beskrivning som att lägenheten egentligen före tillträdet var vattenskadad men att det var på grund av läckan som orsakades av diskmaskinen som denna skada upptäcktes.

På tillträdesdagen skall hyresvärden, om inte bättre skick har avtalats, tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap. 9 § JB). Om en skada upptäcks som hyresgästen inte vållat så ska hyresvärden avhjälpa felet. Kan detta inte avhjälpas utan dröjsmål får hyresgästen säga upp avtalet om bristen är av väsentlig betydelse. Hyresgästen har även rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid som lägenheten är i bristfälligt skick, samt ersättning för skada om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på hans försummelse (12 kap. 11 och 16 § JB). I ditt fall avhjälps inte felet utan dröjsmål och bristen kan dessutom sägas vara av väsentlig betydelse eftersom du inte kan bo i lägenheten på flera månader. Du har således rätt att säga upp avtalet om du så önskar. Du kan också välja att kräva att hyresvärden ska medge att du under denna period inte ska betala någon hyra eftersom du inte alls kan nyttja lägenheten. Utöver detta kan du även kräva ersättning för de skador som detta har orsakat dig. Detta på grund av att skadorna har orsakats av hyresvärdens försummelse i form av att se till att lägenheten var i brukbart skick vid tillträdet. Som exempel kan det handla om merkostnader för att hyra ett annat boende eller bo på hotell samt eventuella kostnader som uppstår för att förvara vissa möbler i förråd. Det är dock viktigt att komma ihåg att man är skyldig att begränsa sin skada och hyresvärden är endast skyldig att ersätta rimliga kostnader som du har haft.

Sammanfattning och råd

Du har rätt att antingen säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan eller att kräva att inte behöva betala någon hyra alls under denna period. Därutöver har du rätt att kräva ersättning för den skada som detta medför för dig, vilket till exempel kan handla om merkostnader för boende, flyttkostnader och hyra av förvaring av möbler. Mitt råd till dig är därför att vända dig till hyresvärden och framställa dina krav. Om ni inte kan komma överens kan du istället vända dig till Hyresnämnden för att få fortsatt hjälp med tvisten.

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2080)
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?

Alla besvarade frågor (96487)