FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt26/07/2020

Hyresgästens rättigheter?

Hej,

Jag bor i en hyresrätt vars fönster inte går att stänga ordentligt vilket leder till att de blåser upp vid oväder. Jag har påtalat detta för bolaget som sköter fastighetsförvaltningen och en fastighetsskötare har varit här och konstaterat att anordningen behöver bytas ut. Ingen åtgärd har skett på två år trots upprepade samtal där jag bli lovad att de ska höra av sig och åtgärda problemet. Just nu knyter jag igen fönstren för att vara säker på att de hålls stängda när jag inte är hemma. Hur går jag bäst vidare härifrån?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bakgrund

Din fråga aktualiserar reglerna i 12 kap jordabalken (JB). Utgångspunkten är att hyresvärden på tillträdesdagen ska tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap 9 § JB). Under hyrestiden ska hyresvärden hålla lägenheten i sådant skick som anges i 12 kap 9 § jordabalken, om inte något annat avtalats. Hyresvärden ska bland annat med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk (12 kap 15 § JB). I ett rättsfall fann hovrätten att omläggning av tak och byte av uppvärmningsanordning föll in under hyresvärdens skyldigheter enligt bestämmelsen.

Om lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan eller hinder eller men uppstår i lägenheten utan hyresgästens vållande, har hyresgästen rätt att vidta någon av följande åtgärder (12 kap 11 och 16 § JB):

1. Hyresgästen får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse åtgärda problemet.

2. Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter hyresvärden att efter tillsägelse åtgärda problemet, får hyresgästen säga upp avtalet. Uppsägning får endast ske om bristen är av väsentlig betydelse. Sedan bristen blivit avhjälpt av hyresvärden får avtalet inte sägas upp.

3. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till en viss nedsättning av hyran.

4. Hyresgästen har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på dennes försummelse.

5. Om hyresavtalet avser en bostadslägenhet får hyresvärden föreläggas att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande meddelas av hyresnämnden efter ansökan av hyresgästen.

I ditt fall

Att förse bostadslägenheten med fönster som går att stänga ordentligt kan omfattas av hyresvärdens underhållsskyldighet enligt 12 kap 15 § jordabalken. I annat fall kan de bristfälliga fönstren anses utgöra hinder eller men i lägenheten. Om dessa uppstått utan hyresgästens vållande har hyresgästen har rätt att vidta någon av de fem ovan uppräknade åtgärderna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Hittade du inte det du sökte?