Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende

2020-07-08 i Hyresrätt
FRÅGA
Får jag som ensamstående första handskontraktinnehavare avs lgh om 2 rok ha två vuxna (ett gift par ) med nyfött barn som inneboende?
SVAR

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Det finns ingen fastställd gräns i lagen för hur många inneboende man kan ha i en hyresrätt. Som hyresgäst får man inrymma utomstående i lägenheten förutsatt att det inte "medför men för hyresvärden" (12 kap 41 § jordabalken). Detta innebär kortfattat att så länge de utomstående/inneboende inte är för många eller har självständigt bruk av lägenheten kan du fritt inrymma utomstående personer i lägenheten utan hyresvärdens medgivande. Nedan förklarar jag mer ingående vad detta innebär.

Hur många inneboende är för många?

Som sagt finns ingen exakt gräns för hur många inneboende som är för många. Det varierar för varje enskild lägenhet beroende på storlek, antal rum och planlösning i övrigt. Huvudsakligen ska uthyrningen inte medföra större slitage på lägenheten än vad som annars är normalt. Lägenheten får alltså inte bebos av fler än vad den faktiskt klarar av eller är tänkt för.

Ofta brukar hyresvärden ange en gräns för hur många inneboende en hyresgäst får ha. Denna gräns kan fungera som en riktlinje för hur många som är lämpligt och kan därför vara värd att undersöka. Dock är det inget som är bindande för hyresgästen eftersom hyreslagen är tvingande och en sådan begränsning strider mot lagen (12 kap 1 § 5 st jordabalken).

Huruvida en 2 rok lägenhet kan bebos av 4 personer beror mycket på hur stor den är. Man kan jämföra det med hur en familj på två vuxna och två barn normalt kan bo. Det är visserligen görbart och utgör med stor sannolikhet inget avtalsbrott allvarligt nog för att du skulle bli av med hyresavtalet, men enligt min mening är det ett gränsfall.

Vad menas med att utomstående inte får ha självständigt bruk?

Att utomstående inte får ha självständigt bruk över lägenhet innebär att du som förstahandshyresgäst själv måste fortsätta bruka hyresrätten som din bostad. Om du själv inte bor i lägenheten medan du inrymmer utomstående i denna är det istället fråga om andrahandsuthyrning. En sådan uthyrning kräver tillstånd från hyresvärden (12 kap 39 § jordabalken).

Sammanfattning

Det finns ingen laglig gräns för exakt hur många inneboende du får ha i en lägenhet, och det är svårt att säga något mer konkret i frågan utan att veta mer om lägenheten och vilken lösning du och paret tänkt er. Det viktiga är att det inte är fler än vad lägenheten faktiskt klarar av och att den inte slits ut snabbare än normalt. Vidare måste du själv bo kvar och använda lägenheten som bostad, annars krävs hyresvärdens tillstånd.

Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1895)
2021-02-28 Fråga om vilken uppsägningstid som gäller vid ett tidsbestämt hyresavtal
2021-02-28 Kan jag inneha en hyresrätt och äga en bostadsrätt samtidigt?
2021-02-28 Brott - förverkandegrund för hyresrätt?
2021-02-28 ​Hyresrätt vid flytt utomlands.

Alla besvarade frågor (89824)