Hyresgästens ansvar för skador

Hej! Min 15 åriga dotter hade vänner hemma när jag själv var borta. Det blev hög musik osv. Efteråt fick jag höra att folk uppehåll sig porten och på gården, rökt och fört oväsen. En ruta i trapphus hade vidare gått sönder under kvällen. Min dotter och vänner hemma i lägenheten, med hög musik, kände dock inte till detta. Nu har fastighetsvärden skickat två varningar, varav den tredje kommer ta oss till hyresnämnden. Vidare en faktura på fönsterrutan. Är vi skyldiga att betala denna. Hälsingar.

Lawline svarar

Hej! 
Tack för din fråga. 

Enligt 12: 24 JB skall hyresgästen under hyrestiden vårda lägenheten med vad därtill hör. Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. 

Som hyresgäst ansvarar du för sådana skador som uppkommer genom oaktsamhet eller försumlighet. Det innebär att du i princip inte är ansvarig om någon av de personer som du svarar för skulle skada lägenheten uppsåtligen. Men du är skyldig att se till att dina gäster och andra som du svarar för sköter sig när de är i lägenheten och i andra utrymmen som hör till den.

Detta skulle innebära att, om någon av de personer din dotter haft hemma/släppt in i huset, har slagit sönder fönsterrutan är du skyldig att betala för denna.

Fråga vem som har bevisbördan i en sådan tvist har behandlats i praxis. I NJA 1991 s. 476 (här) konstaterade domstolen att hyresvärden har att bevisa att skadan vållats av hyresgästen, men att omständigheterna vid skadan kan vara sådana att de i sig innebär en sannolikhet för att hyresgästen eller någon man ansvarar för varit vållande. I sådana fall kan skadan anses ha vållats av hyresgästen såvida det inte framkommer omständigheter som tyder på att skadan kan ha uppkommit på annat sätt. 

Vänligen, 

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000