Hyresgäst som stannar efter utflyttningsdatum

Hej. Vi har en kvinnlig hyresgäst med två barn 13 och 16 år i vårt hus som med stor sannolikhet kommer att vägra att flytta. Vi har ett avtal som stipulerar exakt 12 månader. Vi har för god ordnings skull skrivit ett uppsägningsavtal gemensamt undertecknat 3 månader innan avtalets upphörande. Skälet till att hon kommer vägra att flytta är att hon helt enkelt inte har några pengar och kan inte ens flytta någon annanstans.

1. Kan vi "slänga ut" henne och byta lås? Det är faktiskt vårt hus. Hon har inget som överhuvudtaget styrker hennes rätt att stanna i huset.

2. Om nej. Vad händer om vi gör det och hon ringer polisen?

3. Kan vi stänga av el/värme etc? Vad händer om vi gör det? Vad kan vårat straff bli? Hur lång tid tar den processen?

4. Om hon mot förmodan har rätt att stanna tills kronofogden har avhyst henne... Hur är den processen? Hur lång tid tar det som bäst/värst?

Kan vi göra något för att skynda på den processen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag bara bekräfta att det låter som att ni gjort allt rätt hittills. Jag förstår dock er oro inför en eventuell framtida situation, då ni fått uppfattningen av att hyresgästen kommer vägra att flytta ut. Jag kommer här nedan svara på era frågor och redogöra för hur ni bör agera framåt.

Hyresgästen saknar rätt att bo kvar men kan behöva avhysas

När en hyresgäst är uppsagd och utflyttningsdatumet har passerat förlorar hyresgästen sin rätt att stanna kvar i lägenheten. För att få hyresgästen att flytta på sig är den rätta vägen att vända sig till kronofogdemyndigheten och ansöka om avhysning (i dagligt tal vräkning).

Det är inte ett alternativ att själv slänga ut hyresgästen och byta lås

Även om jag förstår att det är lockande råder jag er inte att själva försöka slänga ut hyresgästen och byta lås på huset. Lagligt sett är det nämligen bara kronofogden som får vräka en hyresgäst som inte flyttar frivilligt. Skulle ni själva byta lås på huset kan ni göra er skyldiga till brott, så som exempelvis egenmäktigt förfarande (8 kap 8 § Brottsbalken). Detta eftersom ni genom att sätta nytt lås på huset rubbar kvinnans besittning över sina saker. Att gå in i huset och själv försöka slänga ut henne skulle även det kunna aktualisera brott, så som hemfridsbrott (4 kap 6 § Brottsbalken). Påföljden för hemfridsbrott är böter och påföljden för egenmäktigt förfarande är böter eller fängelse i högst sex månader.

Mitt råd är därför – även om jag förstår att det känns frustrerande och tidsödande – att trots allt gå den formella vägen via kronofogden. Skulle ni själva slänga ut henne eller byta lås och hon ringer polisen, finns det nämligen en risk för att hon anmäler er för hemfridsbrott och egenmäktigt förfarande.

Kan ni stänga av el/värme etc?

Det finns inget lagligt hinder emot att ni skulle kunna stänga av exempelvis värme och el i huset när utflyttningsdatumet passerat, eftersom det är er egen fastighet och kvinnan då inte längre har någon rätt att vistas i huset. Däremot finns det inte heller något stöd för att ni får stänga av el eller värme, varken i lag eller förarbeten. Eftersom rättsläget med andra ord är något oklart och det inte finns ett klart svar i lagen är mitt råd att avvakta med att stänga av el/värme etc. På så sätt är ni säkra på att ni själva inte gör något fel.

Hur går en avhysning till?

Ni måste göra en ansökan

För att få till en avhysning behöver ni vända er till kronofogdemyndigheten och göra en ansökan om så kallad vanlig handräckning. Ansökan går att göra på kronofogdemyndighetens hemsida med hjälp av Bank-id eller genom att fylla i en blankett som sedan skickas in. Själva ansökan kostar 300 kronor och genomförandet av vräkningen kostar 600 kronor. Dessa betalar ni inledningsvis själva, men bör begära ersättning för i er ansökan. Kostnaderna ska nämligen i första hand betalas av hyresgästen som blir vräkt, och ni kommer därför kunna få tillbaka dessa summor om ni begärt det i er ansökan. Saknar hyresgästen däremot möjlighet att betala kan ni som hyresvärd få betala i slutändan.

Kronofogden kontaktar därefter hyresgästen

Efter att kronofogden fått in er ansökan om avhysning kommer de att kontakta hyresgästen. Beroende på om hon godtar eller bestrider avhysningen kan processen ta olika lång tid. Bestrider hyresgästen avhysningen behöver tingsrätten nämligen pröva det hela och fatta beslut i saken, vilket såklart förlänger processen. Eftersom hyresgästen dock inte har någon laglig rätt att bo kvar i lägenheten kan jag inte se att det skulle leda till något annat utfall än att ni vinner tvisten.

När det finns ett beslut kan kronofogden genomföra vräkningen

Efter att hyresgästen godtagit avhysningen eller efter att tingsrätten fattat beslut om att hon ska flytta kan kronofogden genomföra vräkningen. Kronofogden ordnar då med allt det praktiska, så som transport och hantering av egendom. Behöver kronofogden hjälp kan även polisen bistå vid själva avhysningen. När avhysningen är färdig får ni tillgång till huset igen.

Hur lång tid kan det hela ta?

Vill det sig så illa att kvinnan vägrar flytta ut efter att utflyttningsdatumet passerat kan det hela tyvärr bli en ganska långdragen process. I ett värsta scenario där hon bestrider kronofogdens meddelande om avhysning och tvisten måste upp i tingsrätten tar det hela längre tid. Om hon däremot accepterar avhysningen kan det hela gå snabbare. Exakt hur lång tid det rör sig om i de olika scenarierna är svårt att svara på eftersom saker som handläggningstider m.m. spelar in. Ni får nog tyvärr räkna med att processen i alla fall kan ta några månader.

Råd framåt

Mitt råd i läget som råder nu är att upplysa hyresgästen om att hon saknar rätt att stanna kvar efter att hyrestiden löpt ut och att ni kommer att dra igång en process med avhysning om hon inte har lämnat huset vid utflyttningsdagen. Eftersom hon verkar ha dålig ekonomi är mitt råd att även upplysa henne om att det kommer kunna medföra extra kostnader för henne om hon låter det gå så långt som till vräkning. Ni har nämligen rätt att begära ersättning för de extrakostnader som processen skulle medföra, så som exempelvis ansökan hos kronofogden och verkställandet av avhysningsbeslutet. Förhoppningsvis bör detta få henne att förstå allvaret med att stanna, så att hon flyttar självmant när kontraktet löper ut.

Skulle hon trots allt stanna kvar är mitt råd att dra igång processen hos kronofogden så snabbt som möjligt, eftersom själva processen sedan tar lite tid. Ansökan om avhysning kan ni göra så snart utflyttningsdatumet har passerat.

Hoppas att ni fått svar på era frågor och stort lycka till framöver!

Då ni valt telefonuppföljning har jag mailat er med förslag på tid. Bekräfta gärna att tiden passar eller kom med förslag på annan tid.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”