Hyresgäst kan om vissa villkor är uppfyllda överlåta hyresrätt till närstående utan hyresvärds samtycke

Hejsan, jag bor hos min mormor och morfar och är skriven där. Dem vill dessutom lämna över lägenheten/hyresavtalet till mig, men fastighetsbolaget nekar innan dem äns hinner förklara. Har hört från en vän att det ska stå någonstans i jordabalken kap12 om att dem inte får neka sådant? Är detta sant och vart står detta då?

Tack på förhand :)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vanligtvis krävs det hyresvärdes samtycke för att en hyresgäst ska få överlåta sin hyresrätt till någon annan. Det finns dock vissa undantagsfall när hyresvärdens samtycke inte behövs (12 kap 32 § jordabalken). En hyresgäst som inte avser att använda sin hyresrätt har rätt att överlåta denna till en närstående som man varaktigt sammanbor med om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen (12 kap 34 § jordabalken). Tillstånd ska lämnas om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. Det är alltså vissa villkor som måste vara uppfyllda för att en överlåtelse ska få ske utan hyresvärdes samtycke.

Personen man vill överlåta hyresrätten till måste vara en närstående. Med närstående avses nära släktingar som t.ex. barn, föräldrar, syskon et. I och med att du är hyresgästens barnbarn borde ni uppnå kravet på närstående.

Förutom att man måste vara närstående måste man även varaktigt sammanbo. Normalt krävs det att man har bott tillsammans i tre år, men i vissa fall har det godtagits att man har sammanbott i kortare tid. Det har då gällt fall när man har planerat att bo tillsammans under en längre tid men att detta har avbrutits av en oförutsägbar händelse som t.ex. ett dödsfall. Du har inte lämnat någon information om hur länge du har bott med din mormor och morfar så jag kan inte svara på om du uppnår detta kvar på varaktigt sammanboende. Med sammanboende menas att man i all väsentlighet har haft ett gemensamt hushåll och brukat lägenheten gemensamt.

När det kommer till huruvida hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen tittar hyresnämnden på den förslagne hyresgästens vilja och förmåga att fullfölja hyresavtalet samt till ens personliga kvalifikationer.

För att kunna gå runt hyresvärden och kunna överlåta hyresrätten utan dennes samtycke måste ni alltså ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Ansökan samt information om förutsättningar för överlåtelse finner ni här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga häslningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000