Hyresgäst har rätt till nedsatt hyra ifall lägenheten är i bristfälligt skick

2020-03-11 i Hyresrätt
FRÅGA
En hyreslägenhet. Ett undermåligt yttertak resulterade i vattenskada i två rum som upptäcktes i november 2019. Fuktavskiljare installerades och rummen har inte kunnat användas. Yttertaket är nu lagat och nu återstår målning av rummen när fukten är borta. Kan vi kräva ekonomisk kompensation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresvärden har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla lägenheten i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap 9 § och 15 § jordabalken). Under hela hyrestiden har hyresvärden alltså en skyldighet att se till att hyresrätten är beboelig och går att bruka på ett sådant sätt som en bostad ska brukas. Om lägenheten under hyrestiden skadas utan att hyresgästen är ansvarig för skadan finns det vissa åtgärder som kan utnyttjas av hyresgästen (12 kap 16 § jordabalken). Skulle lägenheten vara så pass förstörd att den inte går att nyttja för det avsedda ändamålet har hyresgästen rätt att frånträda avtalet omedelbart (12 kap 10 § jordabalken). Skulle hyresvärden vara vållande till händelsen eller ha brustit i sin plikt att lämna meddelande om den till hyresgästen, har hyresgästen rätt till ersättning för skada.

Andra påföljder som hyresgästen kan utnyttja är bl.a. att om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse åtgärda bristerna i lägenheten så snart det kan ske, har hyresgästen rätt att på hyresvärdens bekostnad själv avhjälpa bristen (12 kap 11 § jordabalken). Hyresgästen har också rätt till skälig nedsättning i hyra för den tid då lägenheten är i bristfälligt skick och har rätt till ersättning för skada om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på försummelse från sin sida.

Exakt vad ni har rätt till för kompensation är svårt att säga. Var det ni själva som har stått för kostanden för lagning av yttertaket? I så fall har ni såklart rätt till kompensation för detta. Annars har ni rätt till nedsättning av hyra för den tid som hyresrätten har varit i bristfälligt skick. Skulle ni ha lidit någon skada har ni rätt till ersättning så länge hyresvärden inte kan visa att bristen i lägenheten inte beror på försummelse. Med skada avses t.ex. att era ägodelar har skadats eller om ni har lidit någon personskada.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1746)
2020-09-26 Fråga om byte mellan hyresrätt och bostadsrätt
2020-09-23 Störande grannar
2020-09-23 När kan man säga upp hyresavtal som löper på obestämd tid?
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?

Alla besvarade frågor (84375)