hyresgäst betalar inte sina hyror och el

Hej! Mina hyresgäster har inte betalat hyran i flera månader de har flyttat ut, men de är skyldiga mig flera månadshyran . Hur ska jag göra? Om jag väcker åtal vem ska betala rättegångs kostnaden ? De har inte betalat elen häller, nu elen är urkopplad , de koppla på när avgiften är betalt. Elavtalet har stått på hyresgästens namn,hur kan jag få tillbak elen ? Med vänlig hälsning, 

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du har hyrt ut en bostad som hyresrätt till privatpersoner, som inte har betalat hyran eller elkostnaderna, och nu undrar du hur du ska gå vidare. 

Först och främst är det alltid bäst att försöka lösa dessa situationer parterna emellan utan att blanda in någon annan. Som jag förstår det så har det dock inte gått för dig, och då finns det huvudsakligen två vägar att gå.

För det första kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten, som kan hjälpa till med både indrivning av skulder och avhysning. Jag förstår det som att dina hyresgäster redan avflyttat, och då är ett avhysningsärende inte aktuellt. Du kan då hos Kronofogden istället ansöka om betalningsföreläggande (1-2§§ lag om betalningsföreläggande och handräckning), alltså att Kronofogden ska driva in deras skuld till dig. Ett sådant förfarande inleds med din ansökan och underlag för dina krav, sedan kontaktar Kronofogden din motpart och ger denne tillfälle att yttra sig över din begäran. Om denne motsätter sig att betala, kan Kronofogden inte göra mer i saken, eftersom de inte är behöriga att utreda rättsläget i er situation. Då får du tillfälle att begära att Kronofogden ska överlämna målet till tingsrätt, som sedan kommer fortsätta målet där. 

Det andra alternativet är att hoppa över Kronofogden och gå via tingsrätten direkt genom att stämma din motpart i den tingsrätt där denne bor. Vilket du väljer är upp till dig, det finns inga rättsliga fördelar eller nackdelar med det ena eller det andra, men har du tur så bestrider inte motparten ärendet hos Kronofogden och då kan de börja utmäta motpartens tillgångar för att driva in skulden till dig direkt. Att gå via domstol kan bli långdraget och kostsamt.

Om och när det skulle hamna i domstol, kommer domstolen först försöka sätta ut målet till en muntlig förberedelse, där ni får tillfälle att redogöra för er sida av situationen, och möjlighet att träffa en överenskommelse i samförstånd. En sådan överenskommelse kan stadfästas i dom, alltså er överenskommelse kan antecknas i tingsrättens dom, utan att de tar ställning till målet i sak, och sedan kan domen användas för att hos Kronofogden driva in skulden, och då spelar motpartens bestridande ingen roll längre. 

Vad gäller frågan om rättegångskostnader, är utgångspunkten att den förlorande parten ska betalar rättegångskostnaderna (18 kap. 1§ rättegångsbalken), men det finns även omständigheter som gör att vardera parten får stå sina egna rättegångskostnader. I mål som rör en tvist om ett värde som motsvarar mindre än 24 150 kr, så begränsas ersättningen som den vinnande parten kan få, då kan man endast få ersättning för upp till en timmes rådgivning av ombud, ansökningsavgift och liknande (18 kap. 8a§ rättegångsbalken). Så svaret på din fråga beror på vem som vinner ärendet, vad ni kommer överens om eller hur stor summa målet rör. 

Slutligen, vad gäller elen, skulle jag säga att det svaret beror på hur avtalet är tecknat. Om elavtalet har tecknats mellan dina hyresgäster och elleverantören direkt, så är det ju de som är parter i det avtalet och din hyresgäst som ska betala. Då ska som utgångspunkt elleverantören kräva din hyresgäst på pengar, på ett liknande sätt som du själv måste. Men om avtalet står mellan dig och elleverantören, så är det du som får betala denna kostnad och sedan vända dig till din gamla hyresgäst med även denna kostnad. Troligtvis kan du komma överens med elleverantören att du kan betala din hyresgäst skuld, för att kunna få tillbaka elen, och då får du vända dig till hyresgästen och kräva åter dessa pengar också. 

Sammantaget kan denna situation lösas på olika sätt. Det är såklart bäst om ni försöker komma överens, både på grund av kostnader och tid, men om det inte går finns det vägar att gå. Jag rekommenderar dig att gå in på Kronofogdens hemsida och läsa mer om betalningsföreläggande där, och titta även in på domstolens hemsida för information om handläggningen där. Om ni går till domstol till slut, finns det inget som hindrar er att förlikas även där, alltså att målet avgörs utan att domstolen tar ställning i sak. Det kan vara tidskrävande och kostsamt att processa i domstol, och ibland kan det vara mer värt att försöka få ett snabbt slut på en tvist istället för att dra ut på den mot en chans att få rätt i domstol. Det är skillnad på att ha rätt och att få rätt, men har du underlag som visar att hyran har förfallit och inte blivit betald, så skulle jag säga att det inte borde vara några problem att vinna framgång i domstol. Det kokar främst ner till hur länge du är villig att vänta, dessa processer tar tyvärr tid, speciellt om man vill driva det i sak i domstol. Jag rekommenderar dig därför att göra ett sista försök med din förra hyresgäst, och berätta då att du avser att gå till Kronofogden och domstolen om de inte betalar. Om så inte sker, rekommenderar jag dig att först gå via Kronofogden, som om ärendet bestrids av din hyresgäst, då kan överlämna ärendet till domstol. 

Jag hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!

Bästa hälsningar, 

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”