Hyra av lös sak - oklara hyresvillkor

2017-12-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag hyrde en cykel från en bekants nystartade företag tidigare i år. Jag frågade vad som gäller om den blir stulen men fick inget tydligt svar.Olyckligtvis så blev den stulen och företaget kräver att jag ska ersätta cykelns fulla värde vilket jag inte alls är sugen på då jag uttryckligen frågade om företaget hade någon försäkring på utrustningen.Vad är det som gäller om jag inte fått ta del av några hyresvillkor?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyra av lös egendom är in direkt reglerat i lag. Bestämmelser tas istället från analogier från andra lagar. Det finns alltså inga direkt tvingande regler vid uthyrning till en privatperson av lösa saker. I huvudsak gäller avtalsfrihet vid uthyrning till konsument. Dock gäller lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, se här.

Denna lag ger uttryck för oklarhetsprincipen som säger att alla villkor i avtalet som inte varit uppe till individuell förhandling skall tolkas till konsumentens fördel, detta framgår 10§. Om det inte framgått av ett hyresvillkor att du ska betala för cykeln bör detta inte leda till betalningsskyldighet enligt oklarhetsprincipen.

Vanligtvis är det så att du som hyr egendom har en vårdplikt och alltså måste se till att egendom vårdas på rätt sätt, detta kan vara bland annat att låsa cykeln när du inte använder den. Av frågan är det svårt för mig att bedöma huruvida du uppfyllt din vårdplikt då det inte framgår av omständigheterna du framfört.

Min slutsats blir att om du uppfyllt din vårdplikt så bör du vara att anse som betalningsskyldig då villkor i ett avtal mellan en konsument och näringsidkare som är oklart ska tolkas till konsumentens fördel.

Med vänlig hälsning,

Simon Gille-Johnson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (920)
2021-12-01 Vilken ångerrätt gäller vid köp av telefonförsäljare?
2021-11-30 Samtycke vid digitalt presentkort
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?

Alla besvarade frågor (97662)