Huvudsaklighetsprincipen fastighet

2017-07-27 i Gåvoskatt
FRÅGA
Jag har läst att gåvoskatt är avskaffad och att maningen utan lite problem kan ge bort en fastighet som är belånad med mer än 85 %.Nu undrar jag: kan jag ge bort två obebyggda fastigheter som har ett sammanlagt inköpsvärde på 800 000sek och där den ena tomten är belånad med 415 000 SEK den andra skuldfri. Dock är skuldsedlarna fördelade lika på de två fastigheterna. Jag tänkte behålla lånet. Går det?Alternativt: kan jag ge bort den skuldfria tomten?Mvh
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att gåvoskatten är avskaffad, vilket medför att du kan överlåta en fastighet som gåva utan att varken du eller gåvomottagaren drabbas av några skattekonsekvenser.

När det gäller gåva av fastighet måste man dock först avgöra huruvida överlåtelsen rent skattemässigt är att betrakta som en gåva eller ett köp. Detta avgörs genom den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Hela överlåtelsen behandlas som en gåva ifall det finns en gåvodel. En gåvodel finns då fastighetens värde (taxeringsvärdet, det år den överlåts och alltså inte utifrån inköpsvärde eller marknadsvärde) överstiger ersättningen värde. Övertagande av lån likställs här med ersättning. Du kan behålla lånen, men fastigheterna kommer trots överlåtelsen fortsatt att vara pantsatta som en säkerhet för att skulden betalas.

Så länge ersättningen understiger taxeringsvärdet kommer således överlåtelsen att betraktas som en gåva, skulle ersättningen däremot överstiga 85 % av fastighetens taxeringsvärde året före då lagfarten beviljades kommer dock gåvomottagaren att behöva betala stämpelskatt.

Med vänliga hälsningar,

Jakob Melander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (345)
2022-01-20 Skatt vid gåva av kryptovaluta?
2022-01-15 Skatt på gåva till föräldrar
2021-12-27 Gåvoskatt i Sverige?
2021-12-15 Hur stor kan en skattefri gåva vara?

Alla besvarade frågor (98658)