Huruvida polis får meddela arbetsgivare om dom mot enskild

2021-11-02 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Får polisen meddela min arbetsgivare om en dom utan att arbetsgivaren bett om informationen?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I vilka källor hittar vi svaret på din fråga?

Dels finns lagrum som är relevanta för oss i dels Lag (1998:620) om belastningsregister (belastningsregisterlagen) och dels i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), relevant information finns också på polisens hemsida.

Vem kan begära ut och/eller lämna ut ditt belastningsregister

I polisens belastningsregister finns uppgifter om du har fått påföljder för brott. Registret är sekretessbelagt och uppgifterna i den kan inte lämnas ut till vem som helst (35 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen). Vem som kan få ut belastningsregister regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister. För att uppgifter i registret ska få lämnas ut krävs det att det finns stöd i belastningsregisterlagen för att den personen eller myndigheten har rätt till det, bland annat har du som enskild den rätten (6 § och 9 § belastningsregisterlagen). I den nyss nämnda lagen finns inget uttryckligt stöd för att polisen skulle få lämna ut information om ditt register utan begäran, och din arbetsgivare blir alltså inte utan begäran om utdrag ur registret informerad om domen.

Slutsats

Det finns alltså inget stöd för att polisen automatiskt skulle få informera din arbetsgivare om en dom mot dig, och din arbetsgivare skulle inte heller kunna begära ut ett utdrag ur belastningsregistret för din räkning eller utan att gå via dig.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om det fortfarande är någonting du funderar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Alexandra Holmér Sposato
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2709)
2021-11-30 Resa trots tidigare narkotikadom
2021-11-30 Hur länge förekommer någon i belastningsregistret efter att blivit släppt från en livstidsdom?
2021-11-30 Spärrat bankkonto, vad gör jag?
2021-11-29 Fråga om åtal eller åtalsunderlåtelse för ung lagöverträdare

Alla besvarade frågor (97534)