Huruvida inneboende hos förälder klassas som förskott på arv

Någon sa till mig att detta kan bli struligt vid ett ev arv:

Två syskon varav det ena bor med sin familj hos mamman i hennes hus, pappan avliden.

Antagande att dom delar på kostnader den ena betalar tex vatten/sopor och den andra elen osv samt ngn form av hyra.

Om det visar sig att det inte är ngn marknadsmässig hyra ses det då som ett förskott av arvet? En favorisering av det ena barnet och subventionering av hyra? Hur tolkas en sådan här händelse vid en ev bouppteckning syskon emellan?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När den kommer till bröstarvringars (barns) rätt till arv följer man en huvudregel som menar på att man ska anta att den avlidne önskar att alla bröstarvingar ska ha lika rätt till att ärva.

Av 6 kap. 1 § ärvdabalken framgår denna huvudregel. Paragrafen innehåller en bestämmelse om avräkning på grund av förskott på arv. I det fall en bröstarvinge fått något av arvlåtaren innan denne avlider ska detta anses som ett förskott på arvet. Denna paragraf bygger dock på att arvlåtaren önskar en lika fördelning av arvet bröstarvingarna mellan. Har arvlåtaren skriftligen eller muntligen uttryckt att en gåva inte ska ses som ett förskott så ska gåvan inte heller göra det.

Du pratar om ett fall där det ena syskonet lever med arvlåtaren och detta syskon eventuellt inte betalar hyra eller i alla fall inte en marknadsmässig sådan. Jag förutsätter att det i detta fall är fråga om en vuxen person och att föräldern inte längre har ett underhållsanvar. För detta syskon blir det en minskad levnadskostnad och det är enligt min mening att anse som ett förskott då det andra syskonet inte får samma fördel. Tvisten kommer istället landa på arvlåtarens vilja, huruvida arvlåtaren önskade att det skulle vara fråga om ett förskott eller inte. Men som sagt är huvudregeln att det föreligger ett förskott, ska inte denna huvudregel gälla måste motsatsen helt enkelt bevis.

Vid en bodelning görs ett avdrag för det förskott en bröstarvinge redan har fått, tanken är att alla bröstarvingar ska få lika mycket. Storleken på avräkningen ska beräknas utifrån det värde gåvan hade vid tillfället den gavs. Det blir i detta fall alltså fråga om beräknande av hyra. Detta framgår av 6 kap 3 § ärvdabalken.

Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)

Med vänliga hälsningar,

Lovisa NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”