Hur vet man vilken hastighet som gäller på vägen?

Hej

Vem bestämmer vägens hastighet ?

I min bil (Tesla) visas vägens "aktuella" hastighet med hjälp av GPS i hastighetsmätaren. Den överensstämmer inte alltid med den skyltade hastigheten.

Vad jag kan förstå så är det vägens registrerade hastighet som borde gälla för att bötfälla eller dra in körkort.

Om det är den registrerade hastigheten som gäller var kan man få uppgifter om vägens hastighet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Hastighetsbegränsningar och föreskrifter om högsta tillåtna hastighet ska märkas ut på väg enligt bestämmelserna i vägmärkesförordningen (10 kap. 13 § trafikförordningen). I vägmärkesförordningen anges hur skylten ska se ut, dvs. sådana skyltar som finns i trafiken för hastighetsbegränsningar. En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot hastighetsbegränsningarna döms till penningböter (14 kap. 3 § trafikförordningen). I vissa fall kan Transportstyrelsen besluta om återkallelse av körkortet (jfr 5 kap. 3 § körkortslagen).

Den hastighet som gäller är den som är skyltad längs med vägarna och ska följas utifrån din hastighetsmätare. Överskrider du högsta tillåtna hastighet innebär det att du gör dig skyldig till en överträdelse av trafikförordningen och kan dömas till böter. Det är dock så att hastighetsmätaren på bilar i regel visar något lägre än vad fordonet verkligen framförs i. Det är sannolikt anledningen till att din GPS-mätare visar något annorlunda mätning än din hastighetsmätare. Jag kan tänka mig att en GPS-mätning är mer exakt, det är dock en teknisk fråga och ligger utanför juridiken. I vissa bilar finns i färddatorn inlagt vilken hastighetsbegränsning som gäller. Du ska dock ha i åtanke att det som gäller rent juridiskt är den skyltade hastigheten längs med vägen.

Om polisen upprättar en kontroll (ofta med laser) kommer ditt fordons hastighet att uppmätas. Överskrider fordonets hastighet den skyltade hastigheten kan du bötfällas. Om skyltningen visar 90 och du rent faktiskt håller 90 enligt din GPS-mätare har du inte gjort dig skyldig till någon överträdelse. Om din färddator visar att det är en annan hastighet som gäller för sträckan är det inte tillräckligt för att undgå böter. Avgörande är vilken hastighet som skyltats på sträckan där du framfört ditt fordon.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”