Hur vet man vilka kemikalier som är lagliga att inneha som privatperson?

2021-10-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag har kemi som ett av mina primära intressen och studerar även kemi på universitet. Jag skulle vilja utföra enklare laborationer i hemmet, exempelvis extraktion och omkristallisation av koffein ur kaffe/te. Hur tar jag reda på vilka kemikalier som är lagliga för privatpersoner att inneha och vilka som är olagliga/gråzon? Exempelvis diklormetan (DCM, metylenklorid) och dietyleter ("eter"). Jag vill vara helt på den säkra sidan för att inte bryta några lagar, eller misstänkas för att tillverka narkotika, bomber, gift, osv.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om särskilt farliga kemiska produkter och om när du måste ha tillstånd för dessa finns i förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer och i kemikalieinspektionens föreskrifter.

Det finns även regler som gäller specifikt för sprängämnen. När det gäller dessa ämnen är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som är ansvarig myndighet (MSB). Det är även de som sköter ansökan om tillstånd för sådana ämnen (Här hittar du mer information om dessa ämnen och tillståndsansökan).

För alla särskilt farliga produkter krävs tillstånd, oavsett om användningen syftar till privat bruk eller yrkesmässigt användande. Ett sådant tillstånd söker du hos länsstyrelsen i det län du bor. Här hittar du mer information om hur du ansöker om ett sådant tillstånd. För att vara på den säkra sidan, som du också skriver, skulle jag därför rekommendera dig att söka tillstånd om något av ämnena du vill inneha räknas som särskilt farliga kemiska produkter alternativt sprängämne.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Moa Seger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2738)
2022-01-28 Får man bära kroppskamera som privatperson?
2022-01-28 Olagligt att hantera dynamit
2022-01-27 När är det möjligt att ansöka om tillträdesförbud till butik?
2022-01-20 Syns anmärkningar i belastningsregistret för arbetsgivare inom barnomsorg och LSS verksamhet?

Alla besvarade frågor (98703)