FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt13/04/2017

Hur vet man att det är ett angivelsebrott?

Jag har en fråga angående angivelsebrott. Jag vet att ex att ofredande som ej sker på allmän plats är ett angivelsebrott och att målsägaren då lär ange brottet till åtal. Min fråga är vart finner jag i lagboken vilka brott som är angivelsebrott? Kan ej se hitta något om angivelse gällande ofredande vid paragrafen (Brb 4 kap. 7§).

Lawline svarar

Hej,

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Angivelsebrott är brott som hör under allmänt åtal och som i princip måste anmälas för att åklagaren ska få väcka åtal. Åklagaren får dock även själv väcka åtal om det är påkallat utifrån allmän synpunkt. Angivelsebrotten framgår alltid i någon av de sista paragraferna i respektive kapitel i brottsbalken (1962:700) (BrB). Det framgår exempelvis av 3 kap. 12 § BrB om att vållande till kroppsskada eller sjukdom får, om brottet inte är grovt, åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal är påkallat ur allmän synpunkt. Ett annat exempel är 8 kap. 13 § BrB.

Vad gäller ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB som inte sker på allmän plats hör det endast under allmänt åtal efter angivelse av målsäganden eller om åtal är påkallat ur allmän synpunkt i enlighet med 4 kap. 11 § BrB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Andrea PerssonRådgivare