FrågaFAMILJERÄTTBodelning27/04/2017

Hur värderas värdepapper vid äktenskapsskillnad?

Hej! Såg i svaret till en annan fråga att bodelningen ska ske med utgångspunkt från de faktiska egendomsförhållandena när talan om skilsmässa väcktes (Bodelningen ska göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dagen som talan om skilsmässa väcktes (9 kap. 2 §). - See more at: http://lawline.se/answers/bodelning-under-betanketiden#sthash.Ps0me6TM.dpuf). Mina frågor är: 1. När man är oense om skilsmässa och en ansökan lämnas in av ena parten, när ska man då räkna som "dagen om talan om skilsmässa väcktes"? 2. Hur hanteras värdet på aktier och värdepapper, dagen då talan om skilsmässa väcktes eller när bodelningen är klar/godkänd? 3. Hur räknas det om man säljer och köper värdepapper under betänketiden(om sådan finns) tills skilsmässa och bodelning är klar? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Fråga 1: Den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes är den dag då ansökan lämnas in.
En bodelning till följd av äktenskapsskillnad ska mycket riktigt ske med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Med orden "den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes" avses den dag då båda makarna eller en av dem lämnade i en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. När makarna inte är överens om att skilja sig, är det alltså egendomsförhållandena vid dagen då en make lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten som ska ligga till grund för bodelningen.

Fråga 2: Värdering sker inte utifrån dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes.
Att bodelningen ska ske utifrån egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes innebär inte att egendomen ska värderas utifrån deras marknadsvärde den dagen. I huvudregel anser man istället att värderingen ska ske utifrån de förhållanden som är aktuella vid bodelningstillfället. Det står inte uttryckligen i lagtext, men det framgår både av förarbeten till äktenskapsbalken (prop. 1986/87:1 s. 159) och av rättspraxis (NJA 1997 s. 674).

Fråga 3: Makarna har ömsesidig redovisningsplikt fram till bodelningstillfället.
Även när ett mål om äktenskapsskillnad pågår, exempelvis under betänketiden, råder makarna i huvudregel över sin egendom. Det finns alltså inget som hindrar en make från att köpa och sälja värdepapper under betänketiden. Däremot har båda makarna en skyldighet att redovisa för sin egendom fram tills att bodelning sker (9 kap. 3 § äktenskapsbalken). Makarna måste alltså kunna redovisa vilken egendom de har och hur egendomsförhållandena har förändrats sedan talan om äktenskapsskillnad väcktes. När en make har köpt och sålt värdepapper under betänketiden, kommer bodelningen att ske utifrån värdet för de värdepapper som maken hade när talan väcktes.

Sammanfattningsvis är alltså den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes den dag då båda eller någon av makarna lämnar in en ansökan till tingsrätten. Egendomsförhållandena bestäms utifrån denna tidpunkt, men värderingen bestäms normalt sett utifrån de förhållanden som är aktuella vid bodelningstillfället.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000