FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte24/11/2020

Hur värderas fastigheter i en bouppteckning?

Hur värderar man en villa(fastighet) när man gör bouppteckning och vilken roll spelar värdet efteråt för den som ärver?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur värderas fastigheten?

Reglerna om bouppteckning finner vi i 20 kapitlet Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Här framkommer det att tillgångar såväl som fastigheter värderas till marknadsvärdet, alltså det värde som de skulle sålts för på dagen för dödsfallet. För fastigheter ska man även ta hänsyn till eventuell skatteskuld som skulle uppkomma vid en försäljning av fastigheten likväl som eventuellt uppskovsbelopp. Detta kan göras genom att man från marknadsvärdet drar av exempelvis skatteskulden. När det gäller fastigheter har det även uttryckts att det är möjligt att istället ta upp fastigheten till taxeringsvärdet. (20 kap. 4 § ÄB)

Vilken betydelse får värderingen för arvingar?

Genom en bouppteckning klarläggs den avlidnes kvarlåtenskap, alltså vad som ska fördelas på arvingarna. (20 kap. 4 § ÄB) Värdet på egendom som tas upp i bouppteckningen fördelas sedan på arvingarna vid arvskiftet. (23 kap. 1 § ÄB) En dödsbodelägare kan motsätta sig att arvskifte sker innan dess att alla skulder som finns i dödsboet är betalda. (23 kap. 2 § ÄB)

Sammanfattningsvis kan din fråga besvaras som så att en fastighet värderas till marknadsvärdet och värdet får betydelse för uträkningen av arvingarnas andelar i kvarlåtenskapen.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline BåghammarRådgivare
Hittade du inte det du sökte?