Hur värderas fastigheter i en bouppteckning?

FRÅGA
Hur värderar man en villa(fastighet) när man gör bouppteckning och vilken roll spelar värdet efteråt för den som ärver?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur värderas fastigheten?

Reglerna om bouppteckning finner vi i 20 kapitlet Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Här framkommer det att tillgångar såväl som fastigheter värderas till marknadsvärdet, alltså det värde som de skulle sålts för på dagen för dödsfallet. För fastigheter ska man även ta hänsyn till eventuell skatteskuld som skulle uppkomma vid en försäljning av fastigheten likväl som eventuellt uppskovsbelopp. Detta kan göras genom att man från marknadsvärdet drar av exempelvis skatteskulden. När det gäller fastigheter har det även uttryckts att det är möjligt att istället ta upp fastigheten till taxeringsvärdet. (20 kap. 4 § ÄB)

Vilken betydelse får värderingen för arvingar?

Genom en bouppteckning klarläggs den avlidnes kvarlåtenskap, alltså vad som ska fördelas på arvingarna. (20 kap. 4 § ÄB) Värdet på egendom som tas upp i bouppteckningen fördelas sedan på arvingarna vid arvskiftet. (23 kap. 1 § ÄB) En dödsbodelägare kan motsätta sig att arvskifte sker innan dess att alla skulder som finns i dödsboet är betalda. (23 kap. 2 § ÄB)

Sammanfattningsvis kan din fråga besvaras som så att en fastighet värderas till marknadsvärdet och värdet får betydelse för uträkningen av arvingarnas andelar i kvarlåtenskapen.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91196)