Hur uppstår en skuld och när anses den vara betald/icke gällande

2020-01-29 i Skuld
FRÅGA
Behöver råd i hur man gör med tvist angående privatlån. Jag har tagit lån av sin tidigare svärmor. Inga skriftliga avtal upprättades. Lånen är tagna år 2001 och 2004. Ingen av oss har riktigt koll på alla avbetalningar. Det har betalats mycket kontanter, arbetat med hennes hus som skulle dras av på skulden. Mycket stående överföringar från mitt konto där många andra överföringar finns till samma person så det går inte riktigt räkna ut. Jag har gjort en ungefärlig uträkning och detta är avbetalat för länge sedan dubbelt upp. Jag kommer aldrig kräva henne på pengar för det kommer hon aldrig gå med på. Det jag är ute efter är att få ett avslut på detta. Vad kan jag juridiskt luta mig mot?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Jag uppfattar din fråga som att det successivt har betalats ut lån till dig mellan period 2001 till 2004 och att det sedan dess har skett avbetalningar i pengar och tjänster som har kunnat avräknas på huvudskulden. Jag utgår från att ni inte avtalat om hur skulden ska betalas av eller hur skuldförhållandet i övrigt ska regleras.

I mitt svar tänker jag redogöra för hur en skuld uppstår och hur den kan betalas av. Sedan går jag in på vilka bevismedel som krävs för att styrka att en skuld är betald eller föreligger. Avslutningsvis går jag in på om det kan vara så att huvudskulden är preskriberad, dvs inte längre kan göras gällande.

Din fråga regleras i Skuldebrevslagen (skrbL)

Hur uppkommer en skuld och hur betalas den av?

Ett skuldförhållande kan uppkomma formlöst. Det innebär att den kan ingås både muntligen och skriftligen, det finns inga krav. Huvudsaken är att de som avser att ingå ett skuldförhållande är överens och att deras respektive viljor på något sätt har kommit varandra till känna. Muntliga avtal är behäftade med naturliga bevissvårigheter. Vad man då kan stödja sig på för att styrka ett muntligt avtal är kontoutdrag och hur parterna har uppträtt mellan varandra i sin kommunikation efter det att den påstådda skulden uppstått. Jag utgår från att lånen som betalats ut under perioden rent juridiskt kan betraktas som bindande låneavtal mellan er. Parterna i ett sådant avtal benämns som borgenär och gäldenär, där förstnämnda är den som har lånat ut pengar och gäldenären är den som ska betala tillbaka. När ett bindande låneavtal föreligger uppstår en skyldighet för parterna att fullgöra det dem åtagit sig, gäldenären ska betala ut pengar och borgenären ska i sin tur betala av lånet (1 § skrbL).

Skuldebrevslagen är dispositiv (jfr 1 § skrbL) vilket innebär att ni har fritt att komma överens om hur ert avtal ska se ut, det finns alltså ingen tvingande lag som säger hur ett skuldförhållande ska skötas. I och med att ni inledningsvis inte har avtalat om hur och när skulden ska betalas så ska den betalas när borgenären begär det och det ska vara till borgenären (3 § och 5 § skrbL). Som jag förstår det har det inte gjorts några anteckningar eller liknande för att reglera skulden, således måste avbetalningarna kunna styrkas på annat sätt. Det kan även bli problematiskt i avseende av hur arbetena på huset ska ställas i förhållande till skulden.

Gäldenären har inte rätt till betalningen enbart på faktumet att det inte kan konstateras hur skulden har reglerats genom åren. Däremot blir det en bevisfråga för er båda vem som kan presentera bäst bevis för sin ståndpunkt, det är en fråga för en eventuell domstol. Huvudregeln är att den som påstår något ska kunna styrka det.

Kan skulden vara preskriberad?

Preskription innebär att borgenären inte längre kan kräva betalt för skulden (1 § PreskL). För att en skuld ska anses vara preskriberad måste det ha passerat 10 år sedan skulden uppkom alternativt 10 år från det senaste preskriptionsavbrottet (2 § preskL).

Preskriptionsavbrott kan ske på tre olika sätt: 1. Att skulden betalas på något sätt, 2. Skriftligt krav på betalning från gäldenären eller 3. Gäldenären väcker talan i domstol, hos kronofogdemyndigheten eller i annan behörig instans (5 § preskL).

Således blir det avgörande om något av dessa tre omständigheterna har skett inom 10 år. Om ett preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om 10 år från det att avbrottet skedde (6 § preskL). Om det var mer än 10 år sedan skulden på något sätt erkändes enl. 5 § preskL är den preskriberad. Således kan inte gäldenären på något rättsligt vis kräva dig på betalning.

Slutsats

Min bedömning är att du inledningsvis ska försöka medla med din gäldenär och försöka få skuldförhållandet upplöst. Skulle frågan uppkomma om huruvida du betalat av din skuld renderar det hela i en bevisfråga. Slutligen kan det vara så att skulden är preskriberad och således är skulden åtminstone juridiskt sätt "upplöst" på så sätt att gäldenären inte med rättsliga medel kan kräva dig på betalning.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (454)
2020-09-14 ​Kan jag ta över min mans skulder som han tagit för att hjälpa mig?
2020-09-13 Är det lönt att ta en skuld vidare till Kronofogden?
2020-09-05 Misstagsbetalningar - huvudregel och undantag
2020-09-01 Vad kan ombudskostnaderna bli i en tvist och allmänt om lån

Alla besvarade frågor (84628)