Hur tydligt måste ett äktenskapsförord vara?

FRÅGA
Jag och min fru vill skriva ett äktenskapsförord med följande princip:"All egendom som var och en av oss eller tillsammans har förvärvat eller kommer att förvärva under äktenskapet, liksom all avkastning därav och vad som träder i dess ställe, ska vid en skilsmässa utgöra enskild egendom (eller giftorättssgods?) enligt Äktenskapsbalken och, oavsett vem som vid tillfället står som ägare till tillgångarna, fördelas enligt följande princip:80% ska tillfalla XX20% ska tillfalla YY"Är detta juridiskt hållbart eller strider det mot principen om klarhet och individualiseringskraven?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis måste jag säga att egendom som tillhör den ena maken kan bara göras till dennes enskildas egendom, och inte den andra makens. Om din fru äger ett föremål, kan ni inte skriva att den ska utgör din enskilda egendom. För att det ska vara möjligt krävs att någon överlåtelse har skett, tex genom en gåva.

Kravet på klarhet och individualisering återfinns i äktenskapsbalken 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Kravet finns för att parterna ska kunna förutse konsekvenserna av äktenskapsförordet.

Enligt mig förfaller ert äktenskapsförord något otydligt då ni inte specificerar mer exakt vilken egendom det gäller. Jag är inte säker på att det skulle godkännas då det är för ospecifikt, speciellt kravet på att tillgångarna ska fördelas procentuellt.

Jag hade rekommenderat att ni bokar tid med en av våra jurister här.

som kan hjälpa er att upprätta ett äktenskapsförord.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Mvh,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1218)
2021-04-18 Enskild egendom, samägande och lottläggning
2021-04-17 Fråga om upprättande av äktenskapsförord
2021-04-17 Kan en make kräva att få del av värdeökning på en lägenhet som den andra maken äger vid försäljning?
2021-04-13 Tolkning av äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (91320)