Hur tungt väger en polis' vittnesmål?

2019-04-09 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!Jag undrar hur tungt ett utdrag från min mobiltelefons samtalslogg väger i jämförelse med en polismans vittnesutsaga. Skälet är att jag har fått ett strafföreläggande gällande mobilsamtal under körning. Jag har handsfree installerad och använder den under körning. Jag kan med hjälp av mina utdrag från min mobilleverantör visa att det varken finns inkommande eller utgående samtal till min telefon. Polismannen hävdar å sin sida att jag har använt telefonen under körning. Har bestridit kravet hos åklagare vilken lämnat det utan åtgärd och nu ska det vidare till Tingsrätten. Är jag "rättslös"?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Innan jag svarar på frågan vad som väger tyngst, polisens utsaga eller din samtalslogg, tänkte jag svara mer generellt om strafföreläggande och trafikbrottet rattssurfing.

Strafföreläggande

Axel Bellander (en rådgivare vid Lawline) har ett utförligt svar gällande strafföreläggande. Vad jag kan tillägga är att när man får ett strafföreläggande kan man antingen godkänna eller inte godkänna det. Om man väljer att inte godkänna det, kan åklagare komma att väcka åtal vid tingsrätten och då blir det som en normal rättegång, vilket är det som har skett i ditt fall.

Rattsurfing – att hålla på med sin mobiltelefon under körning

Förbudet mot vad som i dagligt tal kallas rattsurfing följer av trafikförordningen 4:10 e. Där framgår det att man får använda sig av mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på ens körande, dvs. användningen av utrustningen får inte inverka negativt på ens körande. Av bestämmelsens andra mening framgår det att man inte får använda utrustningen på sådant sätt att man håller den i handen.

Det spelar ingen roll om man talar i mobiltelefonen, skriver sms, spelar ett spel eller endast håller i den. Så länge man för fram det motordrivna fordonet på väg, får man inte hålla i mobiltelefonen. Förbudet att hålla mobiltelefonen i handen gäller oavsett om man kan föra fram fordonet trafiksäkert eller inte. Det finns dock undantag, vilka räknas upp i trafikförordningen 11:10 a, däremot gäller de endast räddningstjänst, sjuktransport och olika former av tjänsteutövning.

För att sammanfatta. Förbudet mot det s.k. rattsurfandet gäller så långt att man inte får hålla i mobiltelefonen medan man kör, oavsett om man ringer eller inte.

Polisens utsaga och prövning av bevisning

Innan jag går in på vad för värde en polismannens utsaga har, vill jag förklara vad fri bevisprövning är för något.

I svensk rätt råder fri bevisprövning, det innefattar fri bevisföring och fri bevisvärdering. Detta innebär att parterna i en rättegång (du och åklagaren) får lägga fram all bevisning som ni kan få fram (fri bevisföring) och bevisningen kommer sedan att prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering). Att bevisföringen och bevisvärderingen är fri innebär att det inte finns några lagstadgade krav på vilken bevisning som får tas fram eller hur domstolen ska pröva den. Det medför att domstolen avgör hur starkt ex. ett vittnesmål från en polisman är.

Av min erfarenhet värderas en polis' vittnesmål högt och det är svårt för mig att veta ifall utdragen från din mobilleverantör har sådan kraft att det bortförklarar polisens uppgifter. Enligt mig är dock ett sådant utdrag starkare bevis på att du inte har fått några samtal under den perioden. Däremot, som jag skrev ovan, är det straffbart att hålla i mobilen medan man kör bilen. Åklagaren behöver bevisa att du förde fram fordonet på väg och höll i mobiltelefonen, vilket är den straffbara handlingen, inte att du faktiskt talade i den. Enligt mig bevisar inte ett utdrag över samtalsloggen att man inte höll i mobilen utan endast hur samtalshistoriken ser ut. Jag vill även tillägga att utifrån din fråga verkar det som att polisen menar att du har använt telefonen under körning och inte så specifikt att du har talat i den.

Sammanfattning

Du är inte rättslös. Däremot kan du bli fälld om åklagaren bevisar att du höll i mobiltelefonen under körning, oavsett om du pratade i den eller inte.

Jag hoppas din situation löser sig till det bästa och att du har fått svar på din fråga. Där är även varmt välkommen att ställa fler frågor.

Med vänlig hälsning

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (807)
2019-10-17 Vad är straffet för ägaren av ett fordon som körs utan licens?
2019-10-16 Hur länge finns man registrerad i belastningsregistret för olovlig mopedkörning?
2019-10-10 Vad kan man förvänta sig för påföljd vid olovlig körning med moped?
2019-10-10 Är ett utländskt körkort giltigt i Sverige?

Alla besvarade frågor (73804)