Hur tillämpas 14 § LuL?

2019-05-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag skulle väldigt gärna vilja ha ett förklarande av LuL 14 § (kvarhållande) rättsliga reglering, men framförallt dess tillämpning. Hur och när tillämpas LuL 14, vad är skillnaden om personen är över respektive under 15 åt osv.. Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förklaring utav LuL 14 §, när och hur ska den tillämpas:

Lul 14 § 1 st är tillämplig då den unge är mellan 15-18 år. Bestämmelsen innebär att polismyndigheten får hålla kvar den unge, om åklagaren efter förhöret eller gripandet, finner denne skäligen misstänkt för brott. Om det skulle röra sig om ett bagatellartat brott bör dock inte kvarhållande komma på fråga, eller om det inte finns skäl att underrätta vårdnadshavaren om situationen. I bedömningen om den unge är skäligen misstänkt är polisen bunden till åklagarens bedömning utav detta. Vidare ska denna misstanke röra samma gärning som föranlett gripandet eller förhöret. Om misstanken alltså ligger på en låg nivå, eller åklagaren inte längre finner att den unge är misstänkt, ska polisen släppa denne.

2 st reglerar, då den unge inte ännu fyllt 18 år, att polismyndigheten får hålla kvar denne om den unge är skäligen misstänkt för brott och är medtagen till förhör.

3 st innehåller en tidsbegränsning som säger att inte i något fall utav st 1-2 får den unge hållas kvar längre än 3 timmar efter åklagarens beslut eller förhör. Detta beaktas i enlighet med Barnkonventionen art. 37, där frihetsberövande av barn endast får vara den sista utvägen samt ske under kortast lämpliga tid. I förarbetena till LuL framhålls att ungdomar under 18 år normalt inte bör vara föremål för frågor om polisarrest eller häkte eller inlåsning på övrigt sätt. Dock får den misstänkte tas i förvar om det är nödvändigt för ordning och säkerhet, vilket dock är ovanliga situationer.

Vad är skillnaden om den unge är under 15 år?

För en ung som är under 15 år är utgångspunkten att denne aldrig får tas i förvar, oavsett omständigheterna, och detta regleras i LuL 35 §. Den unge får i regel enbart hållas kvar för förhör i tre timmar. Vidare är förutsättningen att den unge begått ett brott, i vilket fängelse hade kunnat följa.

Jag hoppas att du är nöjd med svaret! Du är varmt välkommen att vända dit till oss igen, om du har ytterligare frågor.

Vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2204)
2019-09-20 Är det hets mot folkgrupp att göra narr av asexualitet?
2019-09-19 Hur skaffar jag ett kontaktförbud mot en person?
2019-09-19 Kan man dömas i efterhand för en handling som var straffbelagd när den begicks, men nu är laglig?
2019-09-15 Hur mycket pengar kan man få för att ha suttit frihetsberövad p.g.a. misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (72930)