Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?

Hej! Jag har en fråga om identitetskrav. Min fru bor i Etiopien och har ansökt om uppehållstillstånd att flytta till mig till Sverige. Jag har tillräcklig lägenhet och inkomst. Problemet är att migrationsverket kräver pass från hemlandet. Min fru är Eritrean och hon kan inte hämta pass från Eritreas ambassad, eftersom det innebär en risk för henne. Vi kan inte göra DNA test eftersom vi inte har barn. Har min fru rätt att få uppehållstillstånd utan pass och vad kan vi göra? Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du och din fru är gifta och kan bevisa detta genom exempelvis ett vigselbevis eller annan godkänd bevisning. Jag antar vidare utifrån din fråga att du uppfyller försörjningskravet och att ert problem är att din fru inte kan identifiera sig. Jag kommer nedan gå igenom hur man styrker sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd och vilka krav det finns för medborgare från Eritrea. Jag kommer även ge en sammanfattning och vägledning om din fru kan få uppehållstillstånd utan pass eller inte.

Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?

I migrationsmål ska det alltid göras en prövning om den sökande har gjort sin identitet sannolik, detta genom medborgarskap i annat land än Sverige, namn, ålder m.m. Detta innebär att det medborgarskap som personen har uppgett ska vara sannolikt innan skyddsskälen prövas. Identitetskravet behöver vara uppfyllt innan Migrationsverkets bedömning av skyddsskälen och detta beror på att Migrationsverket behöver veta mot vilket land skyddsbehovet ska prövas (MIG 2007:12). Huvudregeln är alltså att personen som söker uppehållstillstånd ska göra sin identitet sannolik antingen genom godkänt pass eller annan id-handling (MIG 2007:9). Kravet på pass när en utlänning reser in eller vistas i Sverige framgår även av utlänningslagen (2 kap. 1 § UtlL).

Det kan däremot i vissa fall göras undantag från huvudregeln om kravet på identifikation, detta framgår av Migrationsverkets vägledning och av praxis (jfr MIG 2012:1). Som du nämner i din fråga kan detta vara genom att styrka det biologiska släktskapet med personen som bor i Sverige. Detta gäller bara för personer som inte kan få ett pass eller om Migrationsverket bedömer att ett pass från hemlandet inte styrker personens identitet och om personen är

- ett barn som vill flytta till en förälder i Sverige

- en förälder som vill flytta till ett barn som redan bor i Sverige

- en förälder som vill flytta till en partner i Sverige som hen har ett gemensamt barn med.

Eftersom du och din fru inte har några barn blir detta väldigt svårt, detta för att det inte finns något biologiskt släktskap att bevisa.

Vilka identitetshandlingar krävs av Eritreanska medborgare?

Av Migrationsverkets vägledning framkommer det att de bedömer att medborgare från Eritrea kan styrka sin identitet genom ett hemlandspass. I de flesta fallen godkänner även Migrationsverket fotoförsett intyg om identitet som är utfärdat av Eritreas ambassad i Stockholm. Migrationsverket godkänner inte eritreanska id-kort som är utfärdade av den dåvarande eritreanska provisoriska regeringen (EPLF) inför och efter valet 1993, detta beror på att id-korten inte uppfyller säkerhetskraven som ställs på id-kort.

Sammanfattning och vägledning

Eftersom det inte finns något biologiskt släktskap mellan dig och din fru bedömer jag att det är svårt för er att uppfylla kraven som ställs för att undantaget ska vara uppfyllt. Jag bedömer vidare att jag behöver mer information angående er situation för att kunna ge dig ett tydligt svar på om din fru kan få uppehållstillstånd utan pass eller inte.

Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Jag hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü ÖzdemirRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000