Hur stort skadestånd ska vi begära?

Hej. I våras blev min 12årige son misshandlad av en vuxen förälder till ett barn i hans klass. Pappan kom in i kapparummet just när skolan slutat, sliter tag i min son, dänger in honom i väggen, vrålar/skriker upprepade ggr i min sons ansikte att han skulle slå honom om han inte började prata. Min son gråter och skriker och är enl hans utsago livrädd. I slutet av händelsen när pappan släppt ner min son på golvet igen så håller han enl den pedagog som kom till platsen då, sina händer strax nedom pojkens hals nästan som ett strypgrepp men inte på halsen utan just nedanför och upprört skriker/säger upprepade gånger, att nu vet du hur det känns. Min son fick ett skrapsår på hakan, smärta i ryggslutet och värk i bröstkorgen samt mardrömmar och rädsla att gå till skolan. Ett av barnen som såg händelsen berättade för mig att det såg ut som att pappan kastade in min son i väggen, så kraften var förmodligen stor. Barn som såg händelsen beskriver pappan som galen/vansinnig, så han har förmdligen agerat med ursinne. Vi har anmält händelsen som dock fortfarande är under utredning. Vi fick nyligen fr polisen en förfrågan om skadestånd och advokaten som utsetts till vår son pratar om kränkning, sveda o värk samt jämför med fall där endast vuxna varit inblandad. Var kan jag se/läsa vad som är rimligt i detta läge? Finner bara info/hänvisning till brottsbalken när det gäller om våld mot barn fr närstående. Är inte detta att se som misshandel o inte kränkning då en vuxen ger sig på ett barn?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledning
Jag kommer inte göra en egen bedömning vad gäller brottsfrågan. I stället fokuserar jag på skadeståndsfrågan, vilken är det du faktiskt efterfrågar.

Brottsbalken förkortar jag BrB. Skadeståndslagen förkortar jag SkL

Begreppen sveda och värk samt kränkning
Brottet misshandel innebär ett fysiskt och psykiskt lidande och därigenom personskada (3 kap. 5 § BrB). Sveda och värk är sådant fysiskt och psykiskt lidande som går över – som alltså inte är bestående (5 kap. 1 § första stycket, tredje punkten SkL). Eftersom föräldern har orsakat avsiktlig personskada på din son, så ska föräldern betala skadestånd (2 kap. 1 § SkL). 

Ett brottsoffer som utsätts för en misshandel kan, till följd av brottet, också känna sig kränkt. Om kränkningen bedöms som allvarlig, så har den utsatte rätt till skadestånd för kränkningen (2 kap. 3 § första stycket SkL). 

I detta sammanhang syftar ”kränkning” inte till en brottsrubricering. ”Kränkning” syftar i stället till en grund för skadestånd – eller med andra ord: anledning till att din son ska få skadestånd. Det är alltså inte en fråga om misshandel eller kränkning. Det är i stället fråga om misshandel, därför också kränkning, för vilket din son har rätt till skadestånd. 

Skadeståndets storlek 

Personskada
Avseende personskadan, omfattar skadeståndet bl.a. eventuella sjukvårdskostnader och inkomstförluster för särskilt närstående, samt det fysiskt och psykiska lidande (sveda och värk) som skadan inneburit (5 kap. 1 § SkL). 

Sjukvårdskostnader omfattar exempelvis läkning, sjukgymnastik, läkemedel. 

Om du som förälder – och därmed särskilt närstående – haft kostnader eller inkomstförlust till följd av din sons skador, så ska de ersättas genom skadeståndet.

Beträffande sveda och värk har Trafikskadenämnden fastställt särskilda tabeller som ger ledning i hur stort skadeståndet ska vara. Jag lämnar en länk till trafikskadenämndens hemsida HÄR

Kränkning
Din son har rätt till ett skäligt (läs rimligt) skadeståndsbelopp p.g.a. kränkningen (5 kap. 6 § SKL). Faktumet att din son, som tolvåring, sannolikt haft svårt att skydda sin personliga integritet mot den vuxne gärningsmannen, borde väga tungt i bedömningen av kränkningsersättningens storlek.

Brottsoffermyndigheten har en flik som heter ”Vad ska jag begära i skadestånd?” på deras hemsida. Där kan du klicka dig vidare till kränkningsersättning för att få vägledning genom praxis i hur stort belopp just ni har rätt till. En länk till hemsidan finns HÄR

Sammanfattning
I sammanhanget, så syftar inte kränkning till ett brott, utan till en grund för skadestånd. Din son har rätt till skadestånd pga personskada och kränkning. Skadeståndets storlek bestäms enligt flera parametrar, däribland: sjukvårdskostnader, kostnader för särksilt närstående, sveda och värk, samt kränkningsersättning. Bedömningen för sveda och värk samt kränkningsersättningen görs bäst genom tabeller från Trafikskadenämnden och Brottsoffermyndigheten.

Länkar till hemsidor som jag hänvisat till i texten:
Länk till Trafikskadenämnden, tryck här.
Länk till Brottsoffermyndigheten, tryck här

Jag hoppas jag svarat på din fråga. Om du har fler frågor, så tveka inte att ställa dem.

Vänligen,

Johan EkstrandRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo