FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning13/11/2015

Hur stort arv efter den efterlevande maken

Hej!

Min pappa gick bort för 2 1/2 år, och vi är särkulle barn. Min fråga är nu kan hans nya fru ärva min pappas halva hans tillgångar, så vi barn ska bara dela på 25%. I testamentet står det bara att man vill bo kvar i orubbat bo. Vi har inte varit med och skrivit något arvskifte heller, det har hon gjort själv, och det är inte bevittnat.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

När en person som är gift dör så ska den efterlevande maken ärva allt. Finns det däremot särkullsbarn så har dessa rätt att få del av sitt arv omedelbart. Särkullsbarn kan också avstå att få ut sitt arv direkt om detta istället skulle gå till den efterlevande maken och får då istället ta del av arvet som den efterlevande maken lämnar efter sig (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1)

Jag tolkar ert testamente som om ni inte fått ut något arv än eftersom då skulle boet inte förbli orubbat, men även att er far vill att ni ska få ärva när den efterlevande maken dör (se https://lagen.nu/1958:637#K11P1S1). I svensk rätt har däremot bröstarvingar rätt till något som kallas laglott. Denna laglott är hälften av arvslotten och i de fall den avlidne testamenterat sin egendom så barnen inte får någonting eller en väldigt lite mängd kan barnen till den avlidne begära att få ut sin laglott (se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). Detta gäller inte när testamentet är till förmån för den efterlevande maken (se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S2).

I de fall då den efterlevande maken ärver allt med full äganderätt måste barnen till den avlidne begära att få ut sin laglott senast 6 månader efter att de fått se testamentet annars går rätten till laglott förlorad (se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S3). I ert fall verkar det däremot endast som att hon ärver med full förfoganderätt varpå begäran av jämkning inte är nödvändigt och ni kommer ärva det er far lämnade efter henne eftersom hon inte kan testamentera bort det (se https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1).

Vad som händer vid hennes död är att alla tillgångar er far lämnade kommer fördelas helt lika mellan er fars barn, särkullsbarn eller inte (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1).

Ni verkar vara dödsbodelägare (se https://lagen.nu/1958:637#K18P1S1) och skulle alltså kallas till bouppteckningen (se https://lagen.nu/1958:637#K20P2S1) som den efterlevande maken ska kalla till eftersom hon har hand om den dödes egendom. Bouppteckningen är mest relevant för er eftersom det är där man värderar den dödes tillgångar och på så sätt tar reda på värdet av det ni bröstarvingar kommer ärva vid den efterlevande makens död (se https://lagen.nu/1958:637#K20P4S1).

Vänligen,

Emil Danielsson NykänenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?