Hur stor blir kompensationen vid övertagande av bostad?

2017-04-19 i Bodelning
FRÅGA
Skickade fråga i går, och fick ett mycket snabbt och bra svar.Vore mycket tacksam att få svar på ytterligare en mycket viktig frågaSe tilläggsfrågor nedan.Tack!Lawline fråga.1. A köper bostadsrätt(BR) år 2000.2. B flyttar in i BR, som sambo år 2010.3. A och B beslutar att gifta sig. Skriver äktenskapsförord, strax före giftermålet, där BR blir Anders enskilda egendom. Samma månad, får de ett gemensamt barn, och 1 mån. senare gifter de sig, år 20154. 2 år senare begär B skilsmässa. Hon vill ta hand om barnet, och vill ha bostaden, som är värd 5 milj. 5. Kan B begära bostaden, även om den är A:s enskilda egendom?6. Hur kommer A att kompenseras?Mycket tack för snabbt svar!Tilläggsfrågor:1. Räknas inte de 5-åren som sambor? Så tiden tillsammans blir 5 + 2 =7 år.2. Angående kompensationen, som B måste ge A, vid övertagande av bostaden. Gäller följande? A. Om bostaden INTE vore enskild egendom, och de har varit tillsammans 7 år, bodelas då bostaden 50/50. Betyder det då att B bara behövde kompensera A med 50% av värdet? B. Om bostaden som NU, är enskild egendom genom äktenskapsförord. Betyder det att B måste kompensera A för 100 % av värdet?Tack för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du återigen vänder dig till Lawline för att få svar på dina frågor!


Åren som sambos ska normalt räknas med

De 5 åren som sambos ska räknas med förutsatt att de levt tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Det innebär att de bland annat ska ha haft gemensam ekonomi eller i alla fall ett ekonomisk samarbete. (se prop. 1986/87:1 s. 252). Någon jämkning kommer därför inte ske, så länge det inte föreligger någon annan grund för jämkning, till exempel betydande skillnad mellan A och B:s nettoförmögenheter (dvs. tillgångar - skulder). se 12 kap 1 § äktenskapsbalken.


BR är giftorättsgods - Kompenserar för det belopp som överstiger skifteslikviden

Om BR inte varit A:s enskilda egendom så skulle den ingått i bodelningen mellan A och B. Den ska då läggas till deras giftorättsgods, som sedan delas på hälften efter att eventuella skulder dragits av. Makarna får då varsin andel i boet. Giftorättsgodset ska fördelas utifrån andelarna. Den make med mest giftorättsgods ska överföra egendom till den andre maken. Det värde som ska överföras kallas för skifteslikvid. De har rätt att i första hand få sin egna egendom på sin lott. A har alltså rätt att i första hand behålla BR. B kan dock ha rätt att överta bostaden (se svaret på tidigare fråga). B ska kompensera med det belopp som hon har fått för mycket på grund av övertagandet jämfört med den s.k. skifteslikviden. (se 10 kap 1 §, 11 kap 1, 2, 3 och 6-11 §§ äktenskapsbalken)

För att göra det tydligare kommer här ett exempel:

BR är värd 5 miljoner, den ägs av A. Det finns en skuld förknippad med denna på 2 miljoner. A:s giftorättsgods är 3 miljoner (5 miljoner - 2 miljoner). B har giftorättsgods på 500 000 kr, finns inga skulder. De ska alltså dela på 3,5 miljoner kr (3 miljoner + 500 000 kr). De får då 1,75 miljoner var från bodelningen. För att B ska få 1,75 miljoner måste A ge henne 1,25 miljoner (skifteslikviden). B uppfyller villkoren för att överta bostaden och hon måste då även ta över skulden. Det blir då en värdeöverföring på 3 miljoner kr till B (5 miljoner - 2 miljoner). B skulle bara ha 1,25 miljoner från A. B har alltså fått 1,75 miljoner för mycket jämfört med skifteslikviden. Hon ska därför kompensera A med 1,75 miljoner kr. Kompensationen kommer från hennes giftorättsgods och/eller lånade pengar. Hon måste kunna kompensera för att överhuvudtaget få överta bostaden.

(OBS! I exemplet har jag utgått från att det inte ska ske någon jämkning vid bodelningen)

BR är enskild egendom - Kompenserar för nettovärdet

Nu är det ju dock så att BR är A:s enskilda egendom på grund av äktenskapsförord. Den hamnar därför utanför bodelningen. Om B övertar bostaden måste hon överta skulden också. Hon kommer alltså behöva kompensera A med 3 miljoner kr, om vi utgår från exemplet ovan. BR är visserligen värd 5 miljoner kr, men eftersom A tar över B:s eventuella skuld, är värdeöverföringen summan av bostadens värde minus skulden (nettovärdet). Skulle A inte ha någon skuld kopplad till BR, ska B kompensera med 5 miljoner kr. Även här gäller att kompensationen kommer från giftorättsgods och/eller lånade pengar samt att hon måste kunna kompensera för att få överta bostaden. (se 10 kap 1 §, 11 kap 8 och 10-11 §§ äktenskapsbalken)

Sammanfattning

Sambotiden ska räknas med och därför ska bodelningen inte jämkas på grund av äktenskapets längd. Dock kan jämkning ske på andra grunder.

Skulle BR varit giftorättsgods skulle A fått kompensera B med det värde som överstiger det värde A enligt bodelningen skulle överfört till henne, den s.k. skifteslikviden. Nu när BR är A:s enskilda egendom kommer B att få kompensera honom med bostadens nettovärde istället.

Hoppas du känner att du fått svar på dina frågor! Behöver du mer omfattande hjälp vad gäller bodelningen rekommenderar jag att du bokar tid hos Lawline Juristbyrå, det gör du här.

Mycket vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2830)
2021-07-28 hur mycket ska man köpa ut sin sambo för vid kortvarig samboförhållande?
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?

Alla besvarade frågor (94276)