Hur stor är risken att man får avslag på en ansökan om körkortstillstånd?

Hej!

Jag fick mitt körkort indraget pga rattfylleri och spärrtiden är ett år. Jag har förstått att man kan ansöka om nytt körkort utan att behöva göra om körprov och kunskapstest om prövotiden är ett år eller mindre. Jag har nyligen gjort en ny ansökan om körkortstillstånd, hur stor är risken att man får avslag på en sådan ansökan? Jag är tidigare ostraffad, har inga sjukdomar och äter heller inga mediciner.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 5 kap. 1 § körkortslagen (KL) sker ett körkortsingripande bland annat genom återkallelse av körkort. Vidare uttrycks en spärrtid där ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § KL).

Av transportstyrelsens hemsida framgår det att de kontrollerar olika register för de senaste fem åren samt gör en bedömning av om du är pålitlig i nykterhetshänseende.

I bedömningen tar de bland annat hänsyn till om du omhändertagits av polisen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB), eller uppgifter från en dom om att du använt alkohol på ett sätt som styrelsen bedömer kan påverka trafiksäkerheten, eller om du gjort dig skyldig till narkotikabrott och/eller om det finns andra uppgifter om att du som ansöker använt narkotika.

Vad som gäller för dig

Du är tidigare ostraffad, har inga sjukdomar och äter heller inga mediciner. Alla dessa faktorer talar mot en positiv riktning. Dock är det svårt för mig att ta ställning till om tillståndet skulle avslås eller beviljas i det enskilda fallet. Redogörelsen ovan syftar till att fungera som en kartläggning över vad transportstyrelsen beaktar i sin handläggning.

Vänligen,

Natalin KabroRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning