Hur stor är risken att bli av med körkortet om jag kört 80 km/h på en 60-väg?

2021-01-12 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej, jag körde runt 80 på en 60 väg och åkte dit på fartkameran. Har haft kortet i ungefär 6 månader så prövotiden är inte slut. Undrar om de är stor chans att jag blir av med kortet. Har aldrig blivit stannad eller nått sånt innan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du vill veta hur stor risken är att du blir av med ditt körkort, då du kört runt 80 km/h på en 60 km/h-väg. Du nämner att du fortfarande är på prövotid samt att du aldrig har blivit stannad eller liknande innan.

Tillämplig lag för situationen är Körkortslagen (KörkL). Du hittar en sammanfattning av mitt svar längst ner på sidan.

Hur stor är risken att du blir av med körkortet?

Först och främst, att du fortfarande är på din prövotid påverkar inte ifall du blir av med körkortet eller inte. Prövotiden innebär att om du skulle bli av med ditt körkort, måste du göra om både körprov och teoriprov för att ett nytt körkort ska kunna tillverkas till dig efter återkallelse.

Enligt 5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL ska ett körkort återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa.

Vad anses som en ringa överträdelse?

Enligt förarbeten till lagen (prop. 1992/93:189 s. 3-4) ska ett överskridande av den tillåtna hastigheten med mer än 30 km/h inte anses som ringa och därför vara skäl för att återkallelse kan ske. Vid lägre hastigheter, exempelvis 30 km/h vid skolor och liknande, kan en hastighetsöverträdelse med 20 km/h i vissa fall anses vara skäl för att återkallelse kan komma i fråga. Dock bedöms varje enskilt fall för sig av Transportstyrelsen och även andra omständigheter tas i beaktande (exempelvis hur god sikten och väglaget var och hur mycket trafik eller människor det var i området).

I ditt fall körde du 80 km/h på en 60-väg, vilket innebär en hastighetsöverträdelse med 20 km/h, vid en så kallad högre hastighetsbegränsning. Det anses, enligt förarbeten till lagen, som en ringa överträdelse och ditt körkort kommer troligtvis inte att återkallas.

Istället för att få ditt körkort återkallat, kan du få en varning om det anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § KörkL)

Spelar det roll om jag blivit stannad eller liknande innan?

Enligt 5 kap. 3 § tredje punkten KörkL, ska ett körkort återkallas om körkortshavaren genom upprepade brott, i väsentlig grad, har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter trafikens bestämmelser eller säkerheten i trafiken.

Det vill säga, det har påverkan ifall man upprepade gånger har agerat brottsligt i trafiken, dock nämner du att du inte blivit stannad eller liknande innan, så denna bestämmelse verkar inte vara tillämplig i ditt fall.

Sammanfattning

Enligt praxis kommer ditt körkort troligtvis inte att återkallas. Detta eftersom din hastighetsöverträdelse på 20 km/h anses som en ringa överträdelse enligt propositionen, samt att du nämner att du inte begått något trafikbrott tidigare. Troligtvis kommer du istället, förutom böter, få en varning. Att du är på din prövotid har ingen betydelse för vad påföljden kommer bli, utan har betydelse vid eventuell påföljd och nytt utförande av körkort.

Men som sagt är det Transportstyrelsen som i varje enskilt fall bedömer om ett körkort ska återkallas eller inte, därför kan jag inte ge ett mer precist utlåtande än det ovan.

Hoppas jag har besvarat din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (873)
2021-04-10 Måste jag ange vem som kört min bil vid en fortkörning?
2021-04-09 Påverkar ringa narkotikabrott möjligheten att få körkort?
2021-04-04 Heldragen linje undantag
2021-04-03 Får jag framföra en 30-moped utan förarbevis eller körkort?

Alla besvarade frågor (91130)