Hur stor är chansen att jag får tillbaka mitt körkort om jag kört 55 på en 30-väg?

2019-10-19 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hejsan!190919 tappade jag mitt körkort under prövotiden då jag passerade en 30 skylt med hastigheten 55 km/h. jag tappade mitt körkort på plats och håller nu på att göra mitt bästa på att överklaga. jag tar på mig helt och hållet det som hände och har inte försökt komma undan det jag gjort. jag undrar hur stor chansen är att jag kommer få tillbaka mitt körkort? Jag har tryckt på det faktum att jag bor på en relativt liten ort där jag måste pendla varje dag i arbetet. men inte bara i arbetet med även i vardagen. jag tryckte även på det faktum att jag inte har tidigare trafikförseelser. jag kommer inte kunna behålla mitt arbete eller ta om körkortet pga ekonomiska anledningar och plus att trafikskolorna på orten där jag bor inte har tiden att ta in en ny elev. ur erat perspektiv, hur stor tror ni chansen är att jag får tillbaka det? mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer i mitt svar att utgå ifrån att du accepterat en ordningsbot för det aktuella brottet, och att polisen omhändertog ditt körkort på plats.

Dina chanser att få tillbaka ditt körkort framstår som relativt små, men det finns samtidigt en chans

Regler om körkort finns i körkortslagen. I lagens femte kapitel finns regler kring körkortsingripande. Enligt 5 kap 1 § första stycket körkortslagen, kan ett körkortsingripande ske bl.a genom återkallelse av körkort. 5 kap 3 § körkortslagen listar en rad omständigheter, som kan läggas till grund för att återkalla ett körkort.

I 5 kap 3 § första stycket fjärde punkten körkortslagen stadgas följande: "Ett körkort ska återkallas, om körkortshavaren [...] vid förande av ett motordrivet fordon [...] har överskridit högsta tillåtna hastighet [...] om överträdelsen inte kan anses som ringa.

Du har kört 55 kilometer i timmen på en 30-väg. En så hög hastighetsöverträdelse, kan inte anses vara ringa. Den är tvärtom typiskt sett så pass allvarlig, att det finns grund för att återkalla ditt körkort. Återkallelsetiden bestäms i praxis i regel till två månader; men i ditt fall kommer du på grund av att prövotiden fortfarande löper, att behöva ta om ditt körkort.

Enligt 5 kap 9 § körtkortslagen kan dock Transportstyrelsen respektive förvaltningsdomstolarna, istället för en återkallelse, meddela en varning, om detta av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Meddelas du en varning, behöver du inte ta om ditt körkort (då har det ju inte återkallats).

En varning har i Högsta förvaltningsdomstolens praxis (se RÅ 1994 ref 41 I) ansetts vara en tillräcklig åtgärd när en person kört 20 km för fort på en trettioväg vid goda trafikförhållanden. I bedömningen beaktade Högsta förvaltningsdomstolen att personen hade ett stort behov av körkortet i sitt arbete.

Det ovan beskrivna rättsfallet liknar ditt fall, men det finns samtidigt vissa (för dig negativa) skillnader; du har, till skillnad från personen som fick en varning i RÅ 1994 ref 41 I kört 25 kilometer för fort, inte 20. Därtill kommer, att du (eftersom prövotiden alltjämt löper) innehaft ditt körkort en förhållandevis kort tid. Samtidigt, så hade personen i rättsfallet två tidigare hastighetsförseelser under bältet - du har enligt din egen utsaga inte tidigare gjort dig skyldig till några trafikförseelser.

Efter en sammanvägning av alla relevanta omständigheter, bedömer jag att dina möjligheter att få behålla ditt körkort med endast en varning ändå tyvärr är relativt små. Vill du ha en sannolikhetsberäkning, skulle jag säga att det är större risk (över 50%) att du blir av med körkortet än att du får behålla det.

Jag vill dock samtidigt verkligen betona att saken är långtifrån självklar, och det finns faktiskt en reell chans att du kan slippa körkortsåterkallelse. Jag råder dig därför att även själv läsa igenom rättsfallet och lagarna jag länkat till ovan, och fundera ytterst noggrant på hur du skall lägga upp ditt överklagande. Alternativt får du gärna kontakta Lawlines jurister, så kan de hjälpa dig att skriva ett optimalt överklagande.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler funderingar är du välkommen att återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (741)
2020-07-11 Kan körkortet återkallas vid medverkan till olovlig körning?
2020-06-30 Kan jag övningsköra med en handledare som ännu inte blivit godkänt för att köra med mig?
2020-06-30 Vad händer om man inte betalat fortkörningsböter?
2020-06-30 Kört bil med ogiltigt körkort - vad händer?

Alla besvarade frågor (81800)