Hur stark är hyresgästens rätt till bostad?

2020-03-26 i Hyresrätt
FRÅGA
Vad väger tyngst - hyresvärdens intresse av att kunna bli av med en hyresgäst som missköter sig eller hyresgästens behov av tak över huvudet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i jordabalken (JB) samt lagen om uthyrning av egen bostad (LUEB).

Hur stark är hyresgästens rätt till bostad?

I den svenska rätten så väger hyresgästens rätt till ett tak över huvudet tyngre än hyresvärdens intresse. Denna rätt kallas för besittningsskydd. Detta besittningsskydd följer av 12 kap. 46 § JB och innebär att hyresgästen som regel har rätt att få sitt hyresavtal förlängt.

När kan besittningsskyddet upphävas?

Under vissa förutsättningar så kan dock hyresgästens besittningsskydd upphävas. Detta kan bl a handla om att hyresgästen slutar att betala in sin hyra alternativt begår ett allvarligt avtalsbrott där hyresgästen har misskött sig (12 kap. 42 § JB). Gränsen för när en hyresvärd får lov att avhysa en hyresgäst till följd av misskötsel är dock högt ställd och det krävs vanligtvis även varningar innan en sådan avhysning får verkställas.

Vad gäller för hyresgäster som hyr bostad av en privat hyresvärd?

Hyresgäster som hyr av privatpersoner har dock inget besittningsskydd. En privat hyresvärd hyr ut sin bostad till en hyresgäst. Om det är en privatperson som hyr ut flera lägenheter gäller dock besittningsskyddet alla de hyresavtal som har ingåtts för de resterande hyresavtalen (1 § LUEB).

Jag hoppas att detta gav dig svar på min fråga och att mitt svar varit till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1746)
2020-09-26 Fråga om byte mellan hyresrätt och bostadsrätt
2020-09-23 Störande grannar
2020-09-23 När kan man säga upp hyresavtal som löper på obestämd tid?
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?

Alla besvarade frågor (84391)