Hur skyddas bil från utmätning som inte är min?

2015-10-27 i Utmätning
FRÅGA
OmständighetJag har skuld hos KFM.Jag har en bil parkerad på en parkering som jag hyr.Bilen tillhör min föredetta fru, skilda skedan 12 år.Mitt ex har inte körkort och bilen köptes av henne för att vi skulle kunna köra våra barn vid behov.Hon tog ett lån för ändamålet och bilen köptes i Tyskland och pengarna betalades ut från hennes konto direkt till säljaren. Detta skede för tre år sedan.Hur skyddar vi bilen från utmätning?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Eftersom din fråga rör utmätning blir utmätningsbalken tillämplig som du kan hitta här.

Som huvudregel kan enbart egendom som tillhör gäldenären, det vill säga du, utmätas, 4:17 UB.

Ett undantag till huvudregeln finns i 4:18 där det framgår att det ska presumeras att den som har egendomen i sin besittning ska anses vara ägare till egendomen om det inte framgår att någon annan är ägare. Frågan är då om bilen ska anses vara i din besittning eftersom det är du som hyr parkeringsplatsen samt att eftersom ditt ex inte har körkort drar jag slutsatsen (möjligen felaktigt) att du har en uppsättning nycklar. Jag menar att det här finns stor risk att bilen kommer anses vara i din besittning och därmed utmätningsbar om det inte framgår att bilen tillhör ditt ex. För att skydda bilen från utmätning är det alltså av stor vikt att ni har tydliga bevis om att bilen tillhör henne och inte dig. Det som talar till er fördel är att det rör sig om en bil som därmed finns med i olika register där ägaren framgår, vidare kan ni säkerligen visa upp kvitton och lånelöften där hennes namn framgår.

Slutsats: Gör det övertydligt att bilen tillhör ditt ex så kan den inte vara föremål för utmätning.

Om det är något som är oklart eller om du har följdfrågor, tveka inte att höra av dig igen!

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (476)
2020-10-27 Bevisa att lös egendom tillhör någon annan
2020-10-26 Får Kronofogden utmäta mitt hus?
2020-10-25 Utmätning av fordon som står på annan än gäldenären
2020-10-24 : Hur bevisar man till Kronofogden att egendom i ens besittning inte är ens egna egendom?

Alla besvarade frågor (85506)