Hur skriver man över skulder?

2015-03-14 i Skuld
FRÅGA
Hej! Jag och mitt ex (vi separerade 2012) har stora skulder tillsammans och vi båda har utmätning på våra löner, vi är vänner och överens om att alla våra skulder är gemensamma (även de som står enbart i den enes namn). Det vi vill göra är att se om det går att "dela upp" våra skulder så att vi inte behöver ha mer med varandra att göra... (vi är ju ändå separerade av en anledning). Vi har xxx xxx kr i skuld registrerat hos Kronofogden, det vi vill göra är att få papper skrivit om att han har xx kr i skuld och jag har xx kr så att den ene inte längre är skyldig att hjälpa den andre. Men hur går man tillväga?, vi har bekymret att det är VÄLDIGT många olika fordringsägare och vissa av skulder står enbart i mitt namn och vice versa, fast vi båda är överens om att vi båda ska betala även de skulderna tillsammans...
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den person som åtagit sig en förpliktelse (skuld) svarar för denna (Skuldebrevslagen 1 §). Har man tillsammans med någon annan åtagit sig en förpliktelse, svarar man solidariskt för denna (SkbrL 2 §).

Eftersom ni enskilt tagit på er skulderna svarar ni alltså också enskilt för dessa. Att ni inbördes kommit överens om att svara för skulderna gemensamt påverkar endast förhållandet er emellan, inte det gentemot fordringsägaren.

Jag antar att det ni vill göra är att dela upp skulderna er emellan, dvs. skriva över vissa skulder från den ena till den andra, och på så sätt uppnå jämlikhet i skuldsättningen.

En central regel i sammanhanget är att gäldenärsbyte (gäldenär = den som är i skuld) inte får ske utan borgenärens (fordringsägarens) samtycke. Detta innebär att ni inte kan komma överens inbördes om vilka skulder som ska skrivas över, och inte heller vända er till Kronofogden för att få hjälp med detta. Det ni måste göra är att vända er till respektive fordringsägare, förklara er situation och begära att få göra gäldenärsbyte. Varje enskild skuld måste alltså behandlas för sig.

Ett alternativ till detta är att gå till banken och förklara er situation där. Om ni har möjlighet att få lån skulle ni helt enkelt kunna lösa era skulder och istället sitta med varsin skuld hos banken. Detta skulle säkert vara ekonomiskt fördelaktigt för er också. Dock skulle banken säkert kräva någon form av säkerhet för lånen, t.ex. en fastighet.

Vänliga hälsningar,

Peter Holmer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll