Hur skall jag göra när någon skriver saker om mig på nätet?

FRÅGA
Om någon skriver om mig på Facebook.å detta inte stämmer.det kränker mig å gör mig illa.det är så förnedrande å utan någon som hälst grund.hur ska jag gå till väga?
SVAR

Hej, och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns främst två brott som blir aktuellt i din situation, bägge brotten finns i 5 kapitlet i brottsbalken. I mitt svar till dig kommer jag gå igenom båda brotten och vad man gör sig skyldig till för påföljd. Jag kommer också i slutet på mitt svar rekommendera hur du skall gå tillväga härnäst.

Förtal

När någon pratar illa om dig och på detta vis lämnar uppgifter som inte stämmer kan det röra sig om förtal (5 kap. 1 § brottsbalken). För att det dock skall ses som förtal måste den person som skrivit dessa saker om dig varit medveten om att man lämnar dessa uppgifter för att utsätta dig för andra personers missaktning. Detta innebär att andra personer får en anledning på osanna grunder att inte tycka om dig.

Nedan stolpar jag upp förutsättningarna för detta brott:

-Information om dig skall ha lämnats,

- Uppgifterna skall ha lämnats i syfte att utsätta dig för andras missaktning

- Uppgiften skall lämnas till andra personer än till den som den avser (dig).

Om det är så att man uppfyller samtliga av dessa krav så kommer man ha gjort sig skyldig för förtal. Konsekvensen av detta brott är att man kan dömas till böter.

Förolämpning

Då du också påtalar att gärningen kränker dig och gör dig illa så kan det också vara ett brott som heter förolämpning (5 kap. 3 § Brottsbalken). Detta brott blir aktuellt om personen som skriver dessa saker om dig riktar förolämpningen direkt mot dig. Alltså beskyller dig för saker, agerar på ett förödmjukande sätt mot dig eller uttalar nedsättande uttalanden till dig. Gör man sig skyldig till detta brott döms man också till att betala böter.

Vad kan du göra?

I detta fall kan det vara antingen en förolämpning eller ett förtal ha skett. För att gå vidare med ärendet så rekommenderar jag dig att kontakta polisen. Vill du föra vidare ärendet ytterligare rekommenderar jag dig att åtala personen om du är säker på att denna har begått brottet (5 kap. 5 § brottsbalken).

Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig till det bästa för dig! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen!

Allt gott!

Vänligen,

Josefine
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1252)
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?
2021-09-29 Får en lärare skrika och svära åt en elev?
2021-09-23 Begår man ett brott om man säger till en polisman, önskandes att nästa person denne påträffar ska döda polismannen?

Alla besvarade frågor (96356)