Hur ska "skyndsamt" tolkas i 16 kan 4 § utlänningslagen?

2021-09-06 i Migrationsrätt
FRÅGA
Om jag inte förstår ett begrepp i en lagtext till exempel bestämmelsen i 16 kap. 4 § utlänningslagen, där det står, "Mål om avvisning eller utvisning och mål om förvar skall handläggas skyndsamt" och jag vill veta vad begreppet skyndsamt betyder och det står inte förklarat i någon författning, i vilka källor ska jag då söka svaret i?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur tolkar man lagtext?
När det kommer till tolkning av specifika ord i lagtext är det vissa rättskällor man kan kika i för att förstå hur begreppet ska tolkas. Rättskällor som används för att tolka lagen är t.ex. förarbeten, rättspraxis och juridisk litteratur. För att veta hur man ska tolka ett begrepp kan man alltså använda sig av dessa källor för att få klarhet i hur begreppet varit avsett att förstås.

Hur ska begreppet "skyndsamt" förstås i 16 kap 4 § utlänningslagen?
Enligt förarbeten till lagen uttalas att föreskriften om skyndsamhet innebär att mål om avvisning eller utvisning och mål om förvar bör handläggas som s.k. förtursmål.

Det innebär att mål av detta slag ska få förtur i migrationsdomstolen. Det ska alltså hanteras före andra mål. Det går inte att utläsa någon särskild tidsgräns för hur lång tid det får ta. Vad begreppet "skyndsamt" innebär är alltså att målet ska få förtur och att det därför inte ska ta för lång tid. Under t.ex. en migrationskris kan det ta längre tid eftersom det då kan finnas flera sådana mål som ska ha förtur. Då blir det en lång kö av handläggningar vilket givetvis gör att det kan ta längre tid än under perioder då det inte inkommer lika många mål av detta slag.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1236)
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?

Alla besvarade frågor (96487)