Hur ska "skyndsamt" tolkas i 16 kan 4 § utlänningslagen?

Om jag inte förstår ett begrepp i en lagtext till exempel bestämmelsen i 16 kap. 4 § utlänningslagen, där det står, "Mål om avvisning eller utvisning och mål om förvar skall handläggas skyndsamt" och jag vill veta vad begreppet skyndsamt betyder och det står inte förklarat i någon författning, i vilka källor ska jag då söka svaret i?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur tolkar man lagtext?
När det kommer till tolkning av specifika ord i lagtext är det vissa rättskällor man kan kika i för att förstå hur begreppet ska tolkas. Rättskällor som används för att tolka lagen är t.ex. förarbeten, rättspraxis och juridisk litteratur. För att veta hur man ska tolka ett begrepp kan man alltså använda sig av dessa källor för att få klarhet i hur begreppet varit avsett att förstås.

Hur ska begreppet "skyndsamt" förstås i 16 kap 4 § utlänningslagen?
Enligt förarbeten till lagen uttalas att föreskriften om skyndsamhet innebär att mål om avvisning eller utvisning och mål om förvar bör handläggas som s.k. förtursmål.

Det innebär att mål av detta slag ska få förtur i migrationsdomstolen. Det ska alltså hanteras före andra mål. Det går inte att utläsa någon särskild tidsgräns för hur lång tid det får ta. Vad begreppet "skyndsamt" innebär är alltså att målet ska få förtur och att det därför inte ska ta för lång tid. Under t.ex. en migrationskris kan det ta längre tid eftersom det då kan finnas flera sådana mål som ska ha förtur. Då blir det en lång kö av handläggningar vilket givetvis gör att det kan ta längre tid än under perioder då det inte inkommer lika många mål av detta slag.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000