Hur ska samägd egendom redovisas vid bodelning?

2017-08-17 i Bodelning
FRÅGA
Bodelning i samband med skiljsmässa.Vardera makens giftorättsgods ska redovisas. Därifrån drar man vardera makens skulder. Därefter slås giftorättsgodsens belopp ihop och ska sedan delas med 2.Det jag frågar är 1) vilken make ska ta upp bilen som sin, den är köpt av gemensamma pengar. Tar man upp halva värdet var eller är det den som står som ägare i bilregistret som tar upp värdet? 2) Även andra saker är ju köpta för att användas gemensamt t ex båt. Hur gör man med den?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag poängtera att ni har full frihet att fördela egendomen som ni vill, så länge ni båda är överens om fördelningen. Om ni inte är överens finns det rättsregler som reglerar din fråga. Utan att ha mer information om exakt hur egendomen har förvärvats och använts kan jag dock inte ge mer än en fingervisning.

Hur ska egendom redovisas i bodelningen?

Huruvida viss egendom ska räknas på den ene makens sida helt och hållet eller om den ska delas upp med hälften vad på båda makarnas sida beror på vem som äger egendomen. Huvudprincipen är att den som har köpt egendomen blir dess ägare såvida inte egendomen är samägd, dvs. ägs till hälften var av er båda (eller någon annan ägandefördelning, t.ex. 30 % respektive 70 %).

När är egendom samägd?

För att avgöra om båten eller bilen är samägd är utgångspunkten att er gemensamma avsikt med köpet blir avgörande. Har ni uttryckligen kommit överens om att egendomen är samägd blir det givetvis enkelt att avgöra vad er avsikt var. Om tillgångarna på det konto ni köpte egendomen för ägdes av er båda gemensamt är en rimlig utgångspunkt att även egendom som köpts för pengarna på kontot blir samägd; pengarna finns ju där för gemensamma investeringar.

Det kan även tänkas att så kallad dold samäganderätt har uppstått. I rättspraxis har tre villkor utarbetats som gör att dolt samägande kan föreligga:

1. Egendomen ska ha köpts i den ene makens namn för gemensamt bruk.

2. Den andre maken ska ha möjliggjort eller underlättat köpet genom ett ekonomiskt tillskott.

3. Den make som köpt egendomen (den "öppne ägaren") har insett att den andre makens syfte med det ekonomiska tillskottet var att bli samägare.

När dessa villkor är uppfyllda anses egendomen vara samägd och ska därmed tas upp med hälften var i bodelningen. Observera dock att denna princip endast medför en presumtion för att egendomen är samägd; den som påstår att egendomen ägs till 100 % av honom eller henne kan lägga fram bevis som t.ex. styrker att det ekonomiska tillskottet var en gåva.

Slutsats

Att bilen är köpt för gemensamma pengar talar för att er den är gemensamt ägd och därmed ska tas upp med hälften var i er bodelning. Ägaruppgifterna i fordonsregistret saknar i det här fallet betydelse.

Beträffande båten gäller dock att ett förvärv för gemensam användning inte ensamt räcker för att samägande ska ha uppstått. Om en uttrycklig överenskommelse om samägande finns (eller om villkoren för dold samäganderätt är uppfyllda) anses ni vara samägare, annars är den som har köpt båten dess ägare.

Som nämnt ovan kan jag dock inte med 100 % säkerhet säga huruvida bilen eller båten är samägd utan att ha tillgång till mer information.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att ställa kompletterande frågor via kommentarsfältet här nedanför.

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2828)
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning
2021-07-14 Hur beräknar man vad man ska köpa ut sin ex-partner för?

Alla besvarade frågor (94218)