FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt01/04/2018

Hur ska rekvistitet "missaktning" förstås vad avser hets mot folkgrupp?

Hej!

Jag och min kompis diskuterade lite om hets mot folk grupp i relation till NMRs demonstration och kom fram till att vi har två frågor.

1. Hur definieras missaktning?

2. Vilka diskussioner förs idag om hets mot folkgrupp som lag?


Lawline svarar

Hej och tack för du har valt att ställa din fråga till Lawline!

Rekvisitet "missaktning"

Rekvisitet "missaktning" är ett av rekvisiten (dvs en förutsättning) i 16 kap. 8 § Brottsbalken som berör hets mot folkgrupp. Det finns inget rakt svar på exakt vad som ska förstås med begreppet, men utifrån förarbeten och praxis ska jag försöka ringa in rekvisitet någorlunda.

Vad gäller förarbeten (dvs det lagstiftaren tänkte när denne utarbetade lagen) kan sägas två saker. Vid lagens tillkomst uttalades å ena sidan att "missaktning" innefattar även andra kränkande omdömen än sådana som kunde bedömas som förtal och förolämpningar, dvs att ett uttalande som inte kunde dömas till förolämpning/förtal fortfarande kunde vara hets mot folkgrupp. Vidare sades att uttalanden som var nedsättande för gruppens anseende kunde vara hets mot folkgrupp. Å andra sidan föreskrev förarbetena att det inte var meningen att saklig kritik av viss eller vissa folkgrupper skulle innefattas av bestämmelsen.

För att få exempel på vad som har bedömts som missaktning i praxis kan två fall nämnas. I NJA 1996 s 577, där en person hade burit symboler med anknytning till nazism, uttalande HD att "Budskapet uttrycker missaktning av människor tillhörande andra folkgrupper än den nordiska". NJA 1982 s 128 rörde en skylt på en campingplats som förbjöd "zigenare" att beträda campingplatsen. HD uttalade i fallet att det uttrycktes "indirekt ett omdöme om 'zigenares' egenskaper och uppträdande som måste anses nedsättande för folkgruppens anseende", varför det fall in under rekvisitet missaktning.


Diskussioner om "hets mot folkgrupp"

Något som diskuteras flitigt är samma fråga som du och din vän diskuterat, nämligen om det finns stöd för att organisationer som NMR ska kunna dömas till hets mot folkgrupp. Med stöd av det förstnämnda fallet har bland annat jur.dr Mårten Schultz uttalat att det finns eventuellt finns rättsligt stöd för att lagföra demonstrerande NMR-anhängares symboler.

Lawline RådgivareRådgivare