Hur ska "motsvarande" i 8 kap. 1§ 2st p1 i trafikförordningen tolkas?

I lagen - Trafikförordning ( 1998:1276 och där 8 kapitel används ord - butik eller motsvarande vid gågatan jag undrar om motsvarande kan vara en restaurang som säljer mat för avhämtning - fast serverar mat inne oxå . Frågan handla om möjligheten att stanna bilen på gågatan för att hämta eller leverera varor/mat .

Lawline svarar

  

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om ”butik eller motsvarande vid gågata” i 8 kap. 1§ 2st p1 trafikförordningen 1998:1276 kan inkludera restaurang som säljer mat för avhämtning och serverar mat i restaurang. 

I 8 kap. 1§ trafikförordningen föreskrivs det att motordrivna fordon får framföras på gågator om det behövs för att komma fram med varuleveranser till och från butiker eller motsvarande.  

Här behöver man tolka ordet ”motsvarande” för att se om det även kan innefatta restaurang. 

Man använder sig av lagtolkningsmetoder för att tolka lagen

Det fanns inga rättsfall eller förarbeten som beskrev om ordet motsvarande även innefattade restaurang. När man inte får ett klart svar på en fråga i lagen måste man använda sig olika tolkningsmetoder för att kunna dra en slutsats för att lösa problemet. 

Språklig tolkning. 

En tolkningsmetod är språklig tolkning vilket innebär att man ser till ordets betydelse.  

Enligt SAOL är motsvarande något som är jämförbart. 

Enligt den språkliga metoden skulle 8 kap 1§ 2st p1 trafikförordningen förmodligen tillåta att man stannar på gågatan för att hämta eller leverera varor till restaurangen. Både butiker och restauranger bedriver verksamheter som båda är beroende av att leveranser kan göras för att de ska kunna bedriva sin verksamhet, dvs sälja produkter och sälja mat. De kan motsvara varandra.   

Ändamålsenlig tolkning. 

En annan tolkningsmetod är ändamålsenlig tolkning. Metoden innebär att man ska se till ändamålet med bestämmelsen eller problemet som bestämmelsen löser för att därefter tillämpa det på fallet. 

Ser man till att ändamålet med bestämmelsen fordon ska kunna nå fram till butiker som ligger på gågator för att kunna leverera varor dit. Problemet som bestämmelsen löser är att de som levererar varor får det enklare att nå fram till butiker, det är ändamålet med bestämmelsen. Detta problem kan även tillkomma för restauranger som ligger vid gågator, det vill säga att varuleverantören inte skulle nå fram till restaurangen. Då problemet även kan inträffa för restauranger och bestämmelsen i 8 kap 1§ 2st p1 löser problemet så bör det innebära att restauranger kan motsvara butiker i en ändamålsenlig tolkning. 

Min slutsats utifrån en språklig och ändamålsenlig tolkning så kan ordet ”motsvarande” i 8 kap. 1§ 2st p1 trafikförordningen även innefatta restauranger. 

Lokala föreskrifter kan reglera att annat gäller. 

Viktigt är dock att komma ihåg att för parkering och att stanna fordon så får särskilda trafikregler genom lokala föreskrifter meddelas enligt 10 kap. 1§ 2st p16 trafikförordningen. 

Om nu har några fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”