Hur ska min systers arv fördelas?

2021-08-09 i Arvsordning
FRÅGA
Min syster dog nyligen och jag undrar hur hennes arv fördelas? Vi hade inte mycket kontakt men vi är bara 5 kvar i släkten just nu! Jag, min bror och vår 90 åriga mor! Min bror har även 2 barn! Finns det någon fast ordning i detta fallet och hur fördelas det då? Vår far och hans syster är döda sen många år tillbaks!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att din syster inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente och att du undrar hur hennes arv ska fördelas.


Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).


Den legala arvsordningen

I svensk rätt fördelas den avlidnes kvarlåtenskap (som utgångspunkt) enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är indelad i tre olika arvsklasser med olika förtursrätt till arv. Nedan redogör jag kort för den första och andra arvsklassen.


Den första arvsklassen

I första hand ärver arvlåtarens (d.v.s. den avlidnes) barn hela kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen tar lika lott (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).


Har något av arvlåtarens barn avlidit, gäller enligt den s.k. istadarätten att barnets barn får träda i hans eller hennes ställe och ta arv från arvlåtaren (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).


Den andra arvsklassen

I andra hand ärver arvlåtarens föräldrar hela kvarlåtenskapen, om arvlåtaren saknar barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v. Föräldrarna tar hälften var (2 kap. 2 § första stycket ÄB).


Har någon av arvlåtarens föräldrar avlidit, får arvlåtarens syskon dela på den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder hans eller hennes barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v. (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).


Vad gäller i ditt fall?

Slutsatsen är att din systers föräldrar tar hälften var av arvet, förutsatt att din syster inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente och att hon saknar barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v. Av din fråga framgår dock att er far är avliden sedan många år tillbaka, varför hans barn (d.v.s. du och din bror) får dela på hans lott.


Detta innebär alltså att:

- 2/4-delar av din systers kvarlåtenskap kommer att tillfalla er mor,

- 1/4-del av din systers kvarlåtenskap kommer att tillfalla er bror,

- 1/4-del av din systers kvarlåtenskap kommer att tillfalla dig.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Casper Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1675)
2021-10-19 Vem ärver?
2021-10-07 Har syskonbarn någon rätt att kräva återbäring till dödsbo?
2021-09-30 Kan en farfar testamentera bort allt till ens faster om ens pappa gått bort?
2021-09-30 Kan andra och tredje arvsklassen göras arvslösa?

Alla besvarade frågor (96471)