FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/06/2018

Hur ska min mamma ta tillvara sina rättigheter vid en bodelning?

Hejsan,

min mor ligger i skilsmässa med min styvpappa.

Han gör verkligen allt för att min mamma inte skall få en krona i bodelningen.

Vem kan gå inte och säkerställa att hon får det hon har rätt till, inklusive sin del i bostad etc? Hon är så orolig att hon inte skall ha råd att betala en jurist för hjälp med detta eftersom hennes man/exman säger att hon inte kommer att få en krona.

Han har under många år psykiskt misshandlat och tryck ned henne. Hon har aldrig förstått sig på datorer, papper etc utan han har haft "fria händer" att göra som han själv vill. Hon vet inte ens hur man loggar in på internetbanken.

Vart kan jag och min mamma vända oss för vägledning i detta?

Tack på förhand/Ledsen son

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning. I äktenskapsbalken (ÄktB) finns bestämmelser för hur en bodelning ska gå till. Efter att man utrett vilka tillgångar som ska ingå i bodelningen gör man en s.k. skuldtäckning på båda sidor (se 11 kap. 2 § ÄktB). Värdet på varje makes egendom minskas med de skulder denne har, och överskottet läggs ihop till en gemensam egendomsmassa som därefter delas i hälften (se 11 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att din mamma liksom styvpappan har rätt till en hälftendel ur boet.

Dessa regler är emellertid dispositiva, det vill säga att makarna som utgångspunkt får dela upp egendomen på vilket sätt de vill. Det är därför viktigt att din mamma inte ovetandes samtycker till något som är till hennes nackdel. Såvida hon inte har gått med på något äktenskapsförord och bodelningen ska ske enligt äktenskapsbalken, kommer hon alltså inte komma ur skilsmässan utan några tillgångar kvar.

För att säkerställa att bodelningen går riktigt till har din mamma några alternativ att välja mellan. För det första kan hon anlita ett juridiskt ombud. Även om det är kostsamt kan det vara värt det i slutändan, då det ofta lättare att reda ut separationen om man företräds eller tar hjälp av en utomstående som vet vilka lagar och regler som gäller. För att hitta rätt advokat kan ni först kolla med bekanta om de har några rekommendationer. Annars kan ni på Advokatsamfundets hemsida söka efter en advokat med familjerättslig inriktning på din hemort (se här).

Om din mor och styvpappa inte kan komma överens om hur deras tillgångar ska fördelas, kan din hon vidare hos tingsrätten ansöka om att en bodelningsförrättare ska förordnas (se 17 kap. 1 § ÄktB). Till skillnad från ett juridiskt ombud är en bodelningsförrättare opartisk och tar över ansvaret för bodelningen. Trots att bodelningsförrättaren i första hand ska försöka få makarna att komma överens, får den besluta om de delar av bodelningen som makarna är oeniga om. Kostnaderna för denna ska, som utgångspunkt, betalas av makarna till hälften vardera, oavsett vem som lämnat in ansökan. Man kan dock inte få rättshjälp för att betala en bodelningsförrättare, men man kan ansöka om så kallad ersättningsgaranti.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”