FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll10/03/2018

Hur ska min 18-åring göra för att få sin far att bidra till försörjningen?

Hej, har två döttrar med samma pappa. Den ena dottern har just fyllt 18 år och har sitt stadigvarande boende hos mig och går på gymnasiet. (Fram till att hon blev myndig betalades underhåll via försäkringskassan ut till mig som mamma. Det fungerade inte att han skulle betala direkt till mig eftersom han inte är att lita på så han fick betala till försäkringskassan som sen betalade till mig)

Vår andra dotter är 17 år och flyttade till honom i höstas då hon började i gymnasiet på hans ort, för henne betalar jag via försäkringskassan 1723:-/månad.

Hur ska min 18-åring göra för att få aun far att bidra till försörjningen?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Frågor om underhåll regleras främst i 7 kap. i Föräldrabalken (FB).

Underhåll
Till dess att barnen är 18 år skall både du och barnens pappa som huvudregel svara för underhåll för era barn efter var och ens förmåga, se FB 7:1 st. 1. Går barnen i skolan (gymnasiet) efter denna tidpunkt, är ni underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock senast tills barnen fyllt 21 år, se FB 7:1 st. 2.

Pappan är därmed fortfarande skyldig att betala underhållsstöd till dottern som fyllt 18 år till dess att hon fyller 21 år förutsatt att hon går på gymnasiet under tiden.

Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd
Underhållsbidrag är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala och som fastställs genom dom eller avtal, FB 7:2 p. 2.

Underhållsstöd är däremot ett fast belopp på 1 573 kr (eller 1 723 kr för barn över 15 år) som Försäkringskassan betalar ut varje månad till den förälder där barnen bor stadigvarande hos. Därefter riktar de betalningsanspråk mot den bidragsskyldige föräldern som i detta fall är pappan, FB 7:2 st. 1 p. 2.

Vad ska dottern göra?
Då dottern har fyllt 18 år ska underhållet betalas direkt till henne.

I första hand bör dottern ta kontakt med sin pappa och förklara att han fortfarande är skyldig att betala underhåll till henne till dess att hon fyller 21 år. Om det behövs kan hon visa intyg på att hon läser på gymnasiet och hänvisa till gällande lag så som FB 7:1. På försäkringskassans hemsida finns en avtalsmall som kan användas av dottern och pappan där de kan avtala om hur stort underhållsbidraget ska vara. Avtalsmallen finns här.

Dottern kan även vända sig till Försäkringskassan för att meddela att hon istället vill att underhållsstöd ska betalas ut till henne. Detta kan vara en god idé om hon inte litar på att pappan på eget initiativ kommer att betala underhåll till henne eller följa deras avtal.

Behöver ni mer rådgivning kan ni boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå, klicka här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma FurwedRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000