Hur ska men vid en skilsmässa ta upp en skuldsatt bil i bodelningen?

2020-09-01 i Bodelning
FRÅGA
Hej Jag och min fru ska skiljas och den går i laga kraft om 2 veckor vilket vi då ska skriva under bodelningsavtalet. Jag har gjort i ordning ett bodelningsprotokoll men hon och jag är lite oense angående hur bilen ska tas upp. Bilen köptes 2018 för 295 000 vara 270 000 är privatlån som jag står på. Bilen står med mig som ägare. Vi lade in 25 000 av gemensamma pengar. Idag värd c:a 270 000 och lån kvar på 250 000 vid brytdagen. Vi bor i dyr hyresrätt och har inga andra tillgångar än bohaget av värde c:a 100 000. Vad jag fattat så ska vi ta upp bilen som tillgång, men frågan om den ska läggas helt som min tillgång eller bara halva värdet av den som min tillgång? Eftersom vi har så lite andra tillgångar så blir stor skillnad. Räkne ex 1 vad som blir netto giftorättsgods: Make: Bil 270 000 + övrigt 50 000 - lån 250 000 = 70 000 Maka: Övrigt 50 000 = 50 000 Summa ex 1 nettogiftorättsgods : 50 000 + 70 000 = 120 000 Detta get 60 000 vardera. Räkne ex 2 vad som blir netto giftorättsgods: Make: Bil 135 000 + övrigt 50 000 - lån 250 000 = -65 000 = 0 i giftorättsgods Maka: Övrigt 135 000 + 50 000 = 185 000 Summa ex 1 nettogiftorättsgods : 0 + 185 000 = 185 000 Detta get 92 500 vardera. Vilket av dessa räkneexempel är korrekt som vi bör använda oss av? Jag har idag använt första exemplet i vår bodelning då jag står som ägare av bilen samt står på lånet. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna kring bodelning vid äktenskap hittar du i äktenskapsbalken.

I mitt svar så utgår jag ifrån att ni inte har något äktenskapsförord då du inte givit några sådana uppgifter, samt att ni varit gifta i mer än fem år. Om detta inte stämmer så kan det påverka svaret på frågan och då rekommenderar jag dig att ställa en ny gratisfråga eller ringa våran telefonrådgivning som också är gratis.

Svar:

Enligt de förutsättningar som du angivit så ska ni få 60 000 kr var i bodelningen, där exempel 1 av dina är det som stämmer överens med hur man räknar i en bodelning. Den av er två som sedan har mer än 60 000 kr är den som får betala vad som kallas för skifteslikvid till den andre. Skifteslikviden är den summa som saknas för att den av er som har mindre än 60 000 kr efter bodelningen skall uppnå den summan.

Rättsutredning:

När man skiljer sig så ska man mycket riktigt göra en bodelning, där man delar på det som kallas för giftorättsgodset (9 kap. 1§ ÄB ihop med 10 kap 1§ ÄB).

Det som ska ingå i bodelningen är de tillgångar och skulder som fanns på den så kallade brytdagen, dagen då ansökan om skilsmässan kom in till rätten (9 kap 2§ ÄB).

Enligt dig så har ni tillgångar på 100 000 kr som giftorättsgods och sedan finns en bil värd 270 000 kr som står på dig, på bilen finns även ett lån på 250 000 kr som är skrivet på dig. Det är alltså dessa tillgångar, om det inte finns fler som du inte nämnt i frågan, som skall tas upp i eran bodelning.

Värt att tänka på är att värderingen av tillgångarna som ska ingå i bodelningen ska ske så nära den faktiska bodelningen som möjligt, men det viktiga är att ni båda är överens kring hur värderingen gått till då det inte finns några regler som ni måste följa kring detta.

Steg ett i bodelningen

Steg ett i bodelningen är nu att beräkna era andelar i boet (11 kap 1§ ÄB). Detta innebär att man tittar på vad vardera en av er äger, samt vad var och en av er har för skulder. För i detta steg ska var och en av er göra avdrag på ert giftorättsgods så att de täcker era skulder (11 kap 2 § ÄB).

Enligt dina uppgifter så ser det då ut såhär i ert fall:

Make:

Tillgångar:

Bil: 270 000 kr

Övrigt: 50 000 kr

Totalt: 320 000 kr

Skulder:

Bil lån: 250 000 kr

Totalt: 250 000 kr

Totalt giftorättsgods (tillgångar minus skulder): 320 000 – 250 000 = 70 000 kr

Maka:

Tillgångar:

Övrigt: 50 000

Totalt giftorättsgods: 50 000 kr

Steg två i bodelningen

Steg två i bodelningen är nu att lägga samman det ni båda har kvar efter avdrag för era skulder och sedan dela det lika mellan er två (11 kap 3§ ÄB). Om det finns enskild egendom eller äktenskapsförord, alternativt om ni har varit gifta kortare än fem år så kan det påverka detta steget.

I ert fall, baserat på de uppgifter du har lämnat så skulle det se ut såhär:

70 000 + 50 000= 120 000

120 000/2= 60 000

Jag har här slagit ihop de 70 000 kr som finns ifrån maken med de 50 000 som finns ifrån makan, för att sedan dela det lika mellan er. Vilket ger resultatet att ni ska få tillgångar till ett värde av 60 000 kr var i bodelningen. Detta är vad ni båda har rätt att få netto efter att bodelningen har genomförts.

Steg tre i bodelningen

Steg tre i bodelningen är att göra en lottläggning, vilket innebär att ni ska bestämma vem som ska få vad av era tillgångar. Så länge ni är överens om vem som ska ta vad ur tillgångarna så får ni fördela det precis hur ni vill. Om ni inte skulle vara överens så har var och en av er rätt att behålla den egendom som ni är ägare till (11 kap 7§ ÄB). Det finns dock ett undantag till den regel som gäller det gemensamma hemmet, samt bohaget. Där gäller att den som är i störst behov av att behålla det ska ha rätt att få göra det, så länge det kan anses skäligt i övrigt (11 kap. 8§ ÄB).

Steg fyra i bodelningen

Steg fyra i bodelningen blir det slutgiltiga, här ska man då se vad värdet är på den egendom/de tillgångar som vardera en av er har fått i bodelningen. Om ni då inte har fått tillgångar/egendom till 60 000 kr var, utan en av er kanske har fått tillgångar/egendom till ett värde av 75 000 kr och den andre 45 000 kr. Då måste den som har fått tillgångar/egendom till ett större värde än 60 000 kr betala något som kallas skifteslikvid till den andre. Skifteslikviden är mellanskillnaden på värdet av de tillgångar/egendom som den blivit tilldelad (i exemplet 75 000 kr) och vad den faktiskt ska få enligt bodelningen ( i ert fall 60 000 kr). Vilket då skulle innebära att skifteslikviden enligt mitt exempel skulle landa på 15 000 kr. Det är alltså nu den av er som har eller har fått mer än den andre av er ska betala den summa som saknas för att även den andre ska ha fått tillgångar på 60 000 kr netto efter bodelningen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga här!

Med vänlig hälsning

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2783)
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra

Alla besvarade frågor (91294)