Hur ska man ställa in parkeringsskivan vid parkering på tio minuter?

Hej Lawline! Parkering vid plats som har kort angiven parkeringstid. Enligt Trafikförordningen framgår det av 3 kap. 49 a § 2 st. 3 p. att "om en parkeringsskiva eller motsvarande används, ska tiden på denna ställas in på den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då uppställningen påbörjades." Men frågan är då på vilket klockslag skall parkeringsskivan ställas på för tid om det är enligt skyltning/anvisning på 10 minuters parkering och att p-skiva erfodras? Vad skall parkeringsskivan stå på om man kommer 13:55, 14:00 eller 14:05 som tre exempel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar vad man ska ställa parkeringsskivan på när skylten visar att man får parkera på platsen i 10 minuter.


Jag kommer dela upp mitt svar i olika underrubriker för att det ska vara lättare att följa med i resonemanget. I slutet hittar du en sammanfattning. Tillämplig lag för situationen är Trafikförordningen (TrF).


Hur ska man ställa in en parkeringsskiva?

Som du själv påpekar, säger lagen att man ska ställa in en parkeringsskiva på närmsta följande halvtimme räknat från den tidpunkt man parkerar bilen (3 kap. 49 a andra stycket tredje punkten § TrF).


Om det finns en tidsbegränsning (exempelvis att det krävs parkeringsskiva endast mellan kl. 9-18) och man parkerar fordonet innan denna tidsbegränsning börjar, ska man ställa in parkeringsskivan på klockslaget när tidsbegränsningen börjar, förutsatt att man ska stå kvar på platsen efter denna tidpunkt. Dock tolkar jag det som att detta är inte aktuellt för dig, då det inte finns någon anvisning om mellan vilka specifika tider parkeringsskiva krävs.


Parkeringsskivan ska vara tydligt placerad framtill i eller på fordonet med tidsangivelsen väl synlig och läsbar utifrån.


Hur ska jag göra om jag endast får stå på parkeringen i tio minuter men parkeringsskiva ändå krävs?

Eftersom jag inte hittar någonting annat om parkeringsskiva i lagen, än det jag nämnt ovan, tolkar jag det som att du ska ställa in parkeringsskivan på det sätt som är angett ovan, oavsett om parkeringen avser 10 minuter eller flera timmar. Det vill säga, på den närmaste följande halvtimme räknat från den tidpunkt du parkerar bilen. Så om jag ska ta dina exempel med 13.55, 14.00 och 14.05, ska du ställa in parkeringsskivan på 14.00, 14.00 respektive 14.30.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis tolkar jag lagen som att oavsett om det är en parkering på tio minuter eller två timmar och det erfordras parkeringsskiva, ska denna ställas in på närmaste följande halvtimme efter den tidpunkt man har parkerat.


Om du vill ha ytterligare information eller ett mer definitivt svar kring situationen, skulle jag rekommendera dig att kontakta transportstyrelsen via deras hemsida eftersom att de arbetar med just sådant här. 


Hoppas detta gett dig någorlunda svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.


Vänliga hälsningar, 

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”