FrågaÖVRIGTÖvrigt30/09/2022

Hur ska man rangordna olika rättskällor?

Hej! Om man skulle rangordna tre olika rättskällor, efter deras dignitet i förhållande till varandra. Vilka ska jag välja då? Om vi tar till exempel rättskällorna författningar, rättspraxis och förarbeten eller "motivuttalanden"? Tacksam för svar. 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen officiell hierarki när det kommer till rättskällornas förhållande till varandra. Om två rättskällor säger emot varandra brukar man ge företräde till källorna i följande ordning:

  1. Lagtext
  2. Förarbeten
  3. Rättspraxis
  4. Doktrin

I ditt fall görs därför följande rangordning: 

  1. Författning (utgör lagtext eftersom det är en nedskriven rättsregel; ofta i form av lag eller förordning)
  2. Förarbeten
  3. Motivuttalanden (utgör ofta en del av ett förarbete och är till för att tydliggöra lagstiftarens vilja)
  4. Rättspraxis

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000