Hur ska man gå vidare om man anser att ett avskedande inte gått rätt till?

FRÅGA
Hej jag behöver er hjälp hur jag ska gå vidare då jag fått avsked från min arbetsgivare och vill överklaga & yrka om skadestånd,jag och flera med mig tror inte att detta gått rätt tillväga samt att det har varit kränkning på flera punkter. Snälla svara jag har sökt er för tredje gången.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att angripa ett avskedande måste du väcka talan i domstol. Följden kan bli att avskedandet förklaras ogiltigt eller att du endast får ersättning. För att avskedandet ska förklaras ogiltigt måste skälen som legat till grund för det vara sådana att de inte ens skulle varit godtagbara för en vanlig uppsägning. I annat fall kan du endast få ersättning (35 § LAS).

Om du avser att väcka talan måste du informera arbetsgivaren om detta inom två veckor från det att du fick beskedet om avskedande (40 § LAS). I annat fall kan du inte väcka talan eftersom preskription inträder.

Det allra viktigaste är däremot att du tar kontakt med ditt fack. Om din fackliga organisation går med på att väcka talan åt dig, kommer de stå för rättegångskostnaderna. Om du väcker talan på egen hand kan du i det fallet du förlorar målet behöva stå för inte bara dina egna rättegångskostnader, utan även din arbetsgivares. Det kan således bli väldigt dyrt om du processar själv i domstolen. Se därför till att förklara situationen för facket och be dem om hjälp. De kan assistera dig i förhandlingar med arbetsgivaren och också, i det fallet det behövs i slutändan, väcka talan i domstol.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll