Hur ska man gå tillväga när ex-man och pappan till barnen trakasserar, kontrollerar och hotar?

Min dotter har 4 barn och delad vårdnad med varannan veckas boende. Det är 4 år sedan de skildes. Hon vill begränsa kontakten för pappan till henne. Han har sedan skilsmässan trakasserat henne genom 100-tals sms, ilskna telefonsamtal där han vill ha kontroll och begränsa hennes liv. Pappan dricker varje helg. (orsaken till att hon flyttade från honom) Hon är yngre än honom och har först nu kunnat gå ut och roa sig med jämnåriga. Nu har han full koll på henne i allt hon gör och försöker förminska och ge henne dåligt samvete. Hon går aldrig ut en helg när hon har barnen. Hur ska hon kunna begränsa honom till att enbart ha kontakt med det som rör barnen. Hon mår fruktansvärt dåligt av detta och får ont i magen bara hon ser att han skickat ett sms. Hon har försökt blockera honom otaliga gånger och låtit allt gå via mig men inte ens det fungerar. Han har full koll på när hon lämnar barnen på förskola/skola osv osv.

Hur ska hon så lung och ro från honom. Vi bor i en liten ort. För något år sedan blev han dömt till böter för hot mot henne. Vi behöver råd om hur vi ska göra och gå vidare.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag beklaga er obehagliga och jobbiga situation. Jag hoppas jag ska kunna bidra med lite hjälp med detta svar.

Situationen du beskriver kan man juridiskt dela upp i två delar: dels den straffrättsliga som rör ex-mannens agerande gentemot din dotter som kan var brottsligt, dels den familjerättsliga situationen som rör din dotter och hennes ex-mans roll som föräldrar till barnen. Jag kommer att visa detta nedan.

Är ex-mannens beteende brottsligt?

Du beskriver att din dotters ex-man trakasserar, hotar och begränsar henne på olika sätt. Detta är brottsliga gärningar och regler kring brott finns i Brottsbalken, BrB. Handlingarna skulle t.ex. kunna vara olaga hot (4 kap. 5 § BrB), ofredande (4 kap. 7 § BrB), olaga förföljelse (4 kap. 4b § BrB) eller kvinnofridskränkning (4 kap. 4 a § BrB). Det är svårt för mig att göra en bedömning kring om något brott har begåtts eller om det kan leda till något åtal enbart baserat på dessa uppgifter men mitt råd till er är att kontakta polisen och göra en polisanmälan mot ex-mannen.

Din dotter kan även ansöka om kontaktförbud och regler om kontaktförbud finns i kontaktförbudslagen. En ansökan om ett kontaktförbud görs till polisen och beviljas sedan av en åklagare om det finns risk för att personen med kontaktförbud annars skulle begå brott mot, förfölja eller allvarligt trakassera den som förbudet skyddar (1 § Kontaktförbudslagen). Att din dotter och hennes ex-man har gemensamma barn hindrar inte att ett eventuellt kontaktförbud beviljas, eftersom kontaktförbudet i sig inte innebär någon begränsad kontakt mellan barnen och deras pappa. Detta kan vara ett effektivt sätt att få ex-mannen att upphöra med sina oönskade kontakter, eftersom ett beviljat kontaktförbud kan leda till konsekvenser för ex-mannen om han bryter mot det (se t.ex. 24 § Kontaktförbudslagen). Ex-mannen behöver inte heller ha begått något brott för att kontaktförbudet ska bli beviljat (det räcker ju som sagt med risk för att han ska begå brott), men en tidigare dom samt polisanmälningar mot honom kan tala för att ett kontaktförbud ska beviljas när åklagaren gör sin bedömning. Men i slutändan är det upp till åklagaren att göra en individuell bedömning i fallet och därefter besluta kring om kontaktförbudet ska beviljas eller inte (7 § Kontaktförbudslagen).

Vårdnaden om barnen och relationen mellan föräldrarna

Det framgår inte av din fråga om din dotter önskar att ha ensam vårdnad om barnen, men jag vill ändå poängtera att det kan vara en väg att gå. För att ändra den gemensamma vårdnaden behöver hon väcka talan i tingsrätt (6 kap. 5 § Föräldrabalken). Din dotter kan väcka talan om ensam vårdnad även om det t.ex. finns en tidigare dom i vårdnadsfrågan. Om tingsrätten beslutar om ensam vårdnad bestämmer hon själv kring angelägenheter som rör barnen, vilket kan begränsa kontakten med ex-mannen (6 kap. 11 § Föräldrabalken). Barnen kommer troligtvis ändå ha rätt till umgänge med pappan men hon kommer själv att kunna ta viktigare beslut som rör barnen utan att han behöver vara delaktig på samma sätt (6 kap. 15 § första stycket Föräldrabalken).

Mitt råd till dig och din dotter

Ex-mannens beteende är brottsligt och ska polisanmälas. Jag tycker ni ska ta hoten från honom på allvar och även ansöka om kontaktförbud hos polisen. Om ni även är oroliga för barnen i den här situationen kan ni kontakta socialtjänst för att få råd och stöd och din dotter kan även vända sig till tingsrätten för att väcka talan om ensam vårdnad.

Jag hoppas att ni fått svar på er fråga, annars är ni varmt välkomna att kontakta oss igen!


Med vänlig hälsning,

Evelina OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”