Hur ska lån räknas av vid bodelning med anledning av makes död?

2019-02-24 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Jag är gift med en kvinna sedan 24 år, som har ett vuxet barn sedan tidigare. Vi har ett lån som endast jag står som låntagare på. Lånet överstiger värdet på våra tillgångar. Jag undrar följande: Om min hustru skulle gå bort, räknas det lånet som gemensam skuld vid en bouppdelning ? Jag vill ju inte tvingas sälja allt för att kunna ge sonen hans del, och sedan stå kvar med det lånet själv.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning med anledning av makes död

Efter makes död blir bodelning ofta inte aktuell, eftersom efterlevande make övertar all egendom till följd av giftorätt och arvsrätt. Bodelning behövs dock om den avlidne maken har barn som inte är gemensamma (särkullbarn) vilka har arvsrätt efter denne.

Huvudregeln är att skulder räknas av från giftorättsgodset

Vardera maken i ett äktenskap ansvarar för sina skulder och råder över sina tillgångar (1 kap. 3 § ÄktB). Vid beräkning av makars andel i boet är huvudregeln att skulderna räknas av från giftorättsgodset (11 kap. 2 § ÄktB). Då lånet står på dig, ska detta räknas av från ditt giftorättsgods innanert respektive giftorättsgods läggs samman för att delas mellan er. Du anger att lånet överstiger tillgångarna, vilket gör att ditt giftorättsgods kommer värderas till 0. Med detta följer att endast din frus eventuella giftorättsgods kommer gå till delning.

Undantaget är om skulden är hänförlig till din enskilda egendom.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alice Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2190)
2019-05-25 Ingår bostad utomlands i bodelningen?
2019-05-25 muntlig bodelning
2019-05-25 bodelning mellan makar
2019-05-24 Vem har rätt att få bostaden efter en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (69285)