Hur ska jag tolka en bouppteckning?

FRÅGA
Hej,vad menas med följande skrivning i en bouppteckning med fördelningen förklara vi oss nöjda och bekräftar med undertecknande att xx tillskiftas dödsboets samtliga tillgångar inkl hela fastigheten samt lägenheten mot att han övertar dödsboets samtliga skulder avgående poster till särkullebarnen var och en med summa xx mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det innebär att samtliga dödsbodelägare förklarar sig nöjda med fördelningen av kvarlåtenskapen (tillgångarna som den avlidne lämnat efter sig). Dessutom nämns det att fördelningen av kvarlåtenskapen går till som så att A tillskiftas (får) dödsboets samtliga tillgångar (inklusive en fastighet och en lägenhet). A får alltså den avlidnes tillgångar men A kommer också överta dödsboets skulder (lite förenklat: skulderna efter den avlidne) samt att A ska betala en summa x till var och en av särkullbarnen. Ett särkullbarn är ett barn från ett tidigare förhållande än det aktuella äktenskapet, dvs. det är inte makarnas gemensamma barn.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (999)
2020-09-21 Får man tömma dödsboet innan bouppteckningen?
2020-09-20 Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?
2020-09-16 Hur ska jag tolka en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (84306)