FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll26/05/2018

Hur ska jag få barnens pappa att betala underhållsbidrag?

Jag har två barn 6 och 7 år. Barnen har bott hos mig varannan vecka och hos sin pappa varannan vecka. Sedan 3 månader tillbaka har barnen varit hos mig på heltid med anledning av utredning hos socialen angående pappas förmåga att ha barnen hos sig eftersom han missbrukar alkohol. Utredningen är klar och det rekommenderas att barnen fortsatt är hos mig på heltid fram till att pappan kan påvisa nykterhet. Jag har sagt till pappan att jag vill ha underhållsbidrag under tiden barnen är hos mig på heltid. Han vägrar. Han säger att jag har varken rätt att ha barnen hos mig eller begära underhåll. Jag har kontaktat familjerätten men de hänvisar mig till Försäkringskassan. Jag vet inte hur jag ska gå vidare.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst hittar du regler om underhållsskyldighet i 7 kap föräldrabalken, se särskilt 7 kap 2 § om underhållsbidrag. (här hittar du föräldrabalken)

Försäkringskassan erbjuder en möjlighet att boka ett webbmöte där både du och barnens pappa kan få delta i ett samtal med en handläggare. Där ska ni kunna få hjälp med att komma överens med varandra om underhållsbidraget och även dess storlek (här hittar du mer information om webbmötet och här kan du boka tid).

Skulle samtalet med Försäkringskassan inte leda till att ni får till en överenskommelse om underhållsbidrag kan du vända dig till tingsrätten. Skyldigheten att utbetala underhållsbidrag kan nämligen också bestämmas genom en dom. (se 7 kap 2 § föräldrabalken)

Min rekommendation är att du första provar att ta hjälp av Försäkringskassan för att få till ett avtal mellan dig och barnens pappa. Skulle inte det fungera kan du, som sista utväg, vända dig till tingsrätten.

Hoppas du känner att du nu vet hur du ska gå vidare med detta!

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Hittade du inte det du sökte?