Hur ska gemensamma tillgångar redovisas i en bouppteckning?

FRÅGA
Gift par. Ena parten avlider. Finns inga enskilda egendomar. Finns gemensamma konton och lån ( bostad ). Vad för man upp för resp. person i bouppteckning ? 100 % av gemensamma tillgångar och skulder på varje person eller 50% på varje person ? När det gäller bostadsrätt så finns ruta för andel, men inte på övriga tillgångar och skulder.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En bouppteckning ska göras tre veckor efter att ena parten har avlidit (20 kap. 1 § Ärvdabalken). Eftersom den avlidne var gift ska både den avlidnes och den andra partens egendom redovisas i bouppteckningen (20 kap. 3 § Ärvdabalken). Er respektive egendom såsom den var vid dödsfallet ska redovisas separat (9 kap. 7 § Äktenskapsbalken). Har ni bara gemensamma tillgångar och gemensamma konton är det den egendom som ska redovisas för och den ska delas lika er emellan i bouppteckningen. Detta under förutsättning att nu inte har kommit överens om något annat, det vill säga att pengarna på kontot ska fördelas på något annat sätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,
Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1018)
2020-11-30 Ska hyra betalas ur dödsboet?
2020-11-30 Vem sköter dödsbo om ingen av kusinerna vill?
2020-11-30 Arv och arvsavstående
2020-11-25 Efter hur lång tid kan testamente klandras och måste den som får fastighet på sin arvslott betala hela värdet?

Alla besvarade frågor (86836)