Hur ska gemensamma tillgångar redovisas i en bouppteckning?

Gift par. Ena parten avlider. Finns inga enskilda egendomar. Finns gemensamma konton och lån ( bostad ). Vad för man upp för resp. person i bouppteckning ? 100 % av gemensamma tillgångar och skulder på varje person eller 50% på varje person ? När det gäller bostadsrätt så finns ruta för andel, men inte på övriga tillgångar och skulder.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En bouppteckning ska göras tre veckor efter att ena parten har avlidit (20 kap. 1 § Ärvdabalken). Eftersom den avlidne var gift ska både den avlidnes och den andra partens egendom redovisas i bouppteckningen (20 kap. 3 § Ärvdabalken). Er respektive egendom såsom den var vid dödsfallet ska redovisas separat (9 kap. 7 § Äktenskapsbalken). Har ni bara gemensamma tillgångar och gemensamma konton är det den egendom som ska redovisas för och den ska delas lika er emellan i bouppteckningen. Detta under förutsättning att nu inte har kommit överens om något annat, det vill säga att pengarna på kontot ska fördelas på något annat sätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,
Daniella LarsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000